Eerste internationale dag voor slachtoffers van religieus geweld

0
318
New York – De Verenigde Naties hebben 22 augustus uitgeroepen tot internationale dag ter herdenking van slachtoffers van geweld vanwege religie of geloofsovertuiging. Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, is blij met deze speciale dag die dit jaar dus voor het eerst op de kalender staat.

De dag is in het leven geroepen om stil te staan bij het toenemende geweld tegen mensen vanwege hun religie of geloofsovertuiging.

Volgens Ewelina Ochab, die onder meer voor de VN onderzoek doet naar vervolging van minderheden, is de dag ook bedoeld “als een springplank voor acties om dit geweld tegen te gaan”.

De internationale leider van Open Doors, de Keniaan Dan Ole Shani, is blij met het initiatief. Shani: “Het is goed om stil te staan bij mensen van wie het leven op de kop is gezet door geweld, omdat ze bij een ‘verkeerde’ religie hoorden of omdat ze weigerden hun geloof af te zweren. We blijven de wereldwijde kerk oproepen om naast de vervolgde kerk te staan. En we blijven de Here God vragen om Zijn mensen kracht te geven om Hem vast te houden in hun beproevingen.”

Ook Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland, is dankbaar: “Deze dag is een historische stap, want elke man en vrouw en elk kind heeft het fundamentele recht om zijn of haar religie of geloofsovertuiging vrij te mogen beleven. Geweld en discriminatie horen daar niet bij. Overheden doen veel te weinig om dit tegen te gaan. Zo roepen we de regering van Nigeria op om het geweld van de Fulani-herders en Boko Haram en andere terroristische groepen nog meer te bestrijden.”

De Ranglijst Christenvervolging, met daarin de vijftig landen waar christenen de meeste vervolging ondervinden, vermeldt dat vorig jaar meer dan 4.100 christenen werden vermoord om hun geloof. Alleen al in Noord- en Centraal-Nigeria waren dat er 3.700.

De onderzoeksafdeling van Open Doors die de ranglijst ieder jaar opstelt, let op zes categorieën van christenvervolging: persoonlijke levenssfeer, familieverband, gemeenschapsleven, publieke ruimte, kerkelijk leven en geweldsincidenten. De eerste vijf categorieën zijn vormen van vervolging die we beschrijven met ‘to squeeze’ of verstikken. De laatste categorie van geweld noemen we ‘to smash’ of verbrijzelen. Deze door de VN uitgeroepen dag focust op dit geweld.

Bron: Open Doors