Hoop doet (over)leven

0
306
In de film ‘Jakob de leugenaar’ speelt Robin Williams de rol van een Jood die tijdens de tweede wereldoorlog samen met duizenden andere Joden in een getto in Polen gevangen zit. Door een aantal toevallige omstandigheden ontstaat het vermoeden dat Jakob een geheime radio heeft waarmee hij de opmars van de geallieerde troepen kan volgen. Tegen wil en dank besluit Jakob het spel mee te spelen en voorziet vanaf die tijd zijn lotgenoten met verzonnen berichten over de aanstaande bevrijding. Dit goede, hoopvolle nieuws heeft een zeer positieve uitwerking op het troosteloze leven in het getto. De mensen vatten weer moed en hebben de hoop en het vaste vertrouwen dat hun ellendige toestand gauw voorbij zal zijn.

Hoop geeft kracht
Hoop kan reëel zijn (bijvoorbeeld de hoop om na een griep weer gezond te worden) maar kan ook gebaseerd zijn op een leugen (zoals in het verhaal van Jakob). Zolang echter geloof gehecht wordt aan de hoop die men ‘ziet’ heeft deze hoop een ingrijpende positieve invloed op het leven.

Het is ook mogelijk zelf hoop te creëren om vervolgens de positieve uitwerking daarvan in het leven te genieten. Als iemand bijvoorbeeld de hoop creëert eens de juiste levenspartner te vinden zal dit vertrouwen een positieve invloed hebben op de omgang met andere mensen. Als u hoopt dat het bedrijf dat u begonnen bent eens een succes zal zijn geeft u dat de nodige kracht om het harde en saaie werk van alle dag met blijdschap te doen.

Zonder hoop kan niemand leven. Men kan echter ook hoop voeden om de positieve uitwerking daarvan te ervaren. We kunnen onszelf echter niet voor de gek houden. De uitwerking van hoop zal alleen merkbaar worden wanneer die hoop echt is.

Wat is uw hoop? Waarop hoopt u? Is die hoop reëel?

===========================================================
Hoop is een veel grotere stimulans in het leven dan geluk.
F. Nietsche