‘Oog in oog met een draak, moet je bang zijn’

0
338
In twee blogs schrijft een pastor van een Chinese huiskerk over zijn ervaringen in het huidige China. Hij beschrijft drie zorgen van de Chinese overheid: huiskerken en hun registratie, onderwijs aan kinderen en relaties met het buitenland.

De anonieme pastor van het China Partnership reageert eerst op het onderwerp registratie. “Ze stellen me grappige vragen als ‘Erken je het leiderschap van de communistische partij of niet?’ en daarna: ‘Accepteer je het leiderschap van de regering of niet?’ Ik reageer met te stellen dat ze twee verschillende autoriteiten benoemen. Natuurlijk respecteren we hun autoriteit, maar we gaan niet in op de vraag van registratie. We zijn bereid de prijs te betalen voor ons geloof. Als je me op een dag wilt oppakken, dan ben je welkom om dat te doen. Ik haat jullie niet, maar de enige aan wie ik verantwoording afleg is mijn Heer.

Ten tweede is er de zorg om het onderwijs aan kinderen. In mijn kerk hebben we meer dan honderd kinderen. En daar krijg ik vragen over. Alle ouders zijn bereid hier een prijs voor te betalen. Op een dag leggen we verantwoording af aan God over hoe we onze kinderen hebben opgevoed. Niet alleen ik als pastor, maar ook de ouders willen hun kinderen een christelijke opvoeding geven.

Ten derde is er de zorg om relaties met het buitenland. De autoriteiten vragen me of ik geld aanneem uit het buitenland. En met welke organisaties ik samenwerk. Ze denken altijd vanuit een politiek perspectief. Maar voor christenen maakt het niet uit in welk land je leeft. Wij zijn één familie. Dat zegt de Bijbel en dat geloven we. Zoals zij familieleden in een ander land hebben, zo heb ik familieleden (in Christus) over de hele wereld.”
De pastor vervolgt: “Ja, ook in China hebben we de verleiding van het welvaartsevangelie gehad. We hebben wel eens geroemd over wat we als Chinese kerk allemaal hebben bereikt. We hadden een ‘glorie-theologie’. Maar de Here geeft ons nu de gelegenheid om terug te keren naar het evangelie en om theologen van het kruis te worden.

We hadden altijd respect voor onze voorouders die actief waren in de huiskerken. We respecteerden hen, maar hadden twijfels over hun Bijbelse leer en training. Nu gaan we opnieuw de Bijbel serieus nemen, de Bijbel memoriseren, het kruis dragen samen met onze Heer, en gebed, vasten en zelfverloochening benadrukken.

Blijf alstublieft voor ons bidden. Soms ben ik heel bang, want wanneer je oog in oog staat met een draak kan het niet anders of je bent bang. In het verre verleden zijn er velen onderdoor gegaan aan vervolging.  We blijven dagelijks vertrouwen op de genade van God.”

Bron: China Partnership