Hospice op initiatief van gezamenlijke kerken

0
362
Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realiseren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om begin 2020 de deuren te kunnen openen. Vanuit naastenliefde wil men in dit christelijk hospice er zijn voor iedereen.

Door Henk van der Wijngaard

De stichting Hospice-Elim heeft tegen zeer gunstige voorwaarden een perceel van ruim 1.200 m2 (op de NW-hoek van de Middelweg en Julianastraat) kunnen kopen. Momenteel is het bestemmingsplan in procedure en is men druk bezig om de voorbereidingen te treffen om de vergunning aan te vragen. En het ontwerp (binnen, buiten én tuin) uit te werken tot een definitief ontwerp voor een hospice waarin gasten en hun bezoek zich vooral thuis voelen. En natuurlijk wil men het voor hen en de omgeving – binnen de gegeven mogelijkheden – zo mooi mogelijk maken. Uiteraard zo dat het voor de tientallen vrijwilligers het werk zo prettig mogelijk maakt. Verder probeert men het zo duurzaam mogelijk te maken. De planning is dat men komende zomer (na de bouwvak) kunnen starten met de bouw.  Naast algemene ruimten komen er vier royale kamers van 30 m2 elk; er is dus ruimte voor vier gasten tegelijk.

Het initiatief is genomen door de drie Moerkapelse kerken (Gereformeerde Gemeente, Protestantse Kerk in Nederland en Hersteld Hervormde Kerk) maar nadrukkelijk is hospice Elim er voor heel Moerkapelle en omgeving; vanuit hun christelijke naastenliefde (“heb je naaste lief als jezelf”) wil men er zijn voor iedereen, ongeacht welke achtergrond. En binnen de kamers voor de gasten is er ruimte voor elke cultuur en elk geloof. In de gemeenschappelijke ruimten zal men vanuit de achtergrond van de initiatiefnemers ernaar streven dat iedereen zich daar welkom voelt en elkaar respecteert.

De stichting Hospice-Elim zoekt de samenwerking maar met alle kerken. Én met hospices in de omgeving. Ook willen we de inwoners van Moerkapelle, het bedrijfsleven, andere zorgverleners in de omgeving en overheid nauw betrekken bij hospice Elim. “We zijn blij dat we merken dat hier zo positief op gereageerd wordt. Van alle kanten wordt er met ons meegedacht.”