Dorcas benoemt Peter Palsma als directeur bedrijfsvoering

0
314
Peter Palsma (46) is door de Raad van Toezicht van de internationale hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas per 1 juni 2019 benoemd tot directeur bedrijfsvoering. Samen met Leo Visser, algemeen directeur, vormt hij de Raad van Bestuur.
 
Dorcas bevindt zich in een transitiefase. De afgelopen jaren heeft de organisatie belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld worden ingezamelde goederen, die vroeger als hulpgoederen naar Oost-Europa werden vervoerd, nu vooral in 35 eigen kringloopwinkels in Nederland verkocht. Mede uit de opbrengst hiervan wordt het werk ten behoeve van de allerarmsten bekostigd. Duizenden vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Deze omslag past bij de ontwikkeling van het werk van Dorcas in de diverse landen. Daar wordt nu veel nadruk gelegd op lokale, door de mensen zelf gedragen oplossingen, zoals lokale vangnetten ten behoeve van ouderen en het versterken van veerkracht van mensen in grote armoede. Deze omslag betekent ook dat de organisatie en bedrijfsvoering moeten worden versterkt. Daarom heeft de Raad van Toezicht besloten de heer Palsma te benoemen als directeur bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan ontstaat in het bestuur ook meer ruimte voor de versterking van de corporate positionering van Dorcas in binnen- en buitenland en voor aandacht aan samenwerking in grotere verbanden.
 
De heer Palsma is afkomstig uit de sector jeugdbescherming en reclassering. Tot nu toe is hij bestuurder bij de Stichting Jeugdbescherming Overijssel. Daarvoor was hij algemeen directeur bij de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.
 
Over Dorcas
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in 14 landen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Op jaarbasis worden ongeveer een half miljoen mensen geholpen om stappen te zetten naar een betere toekomst. In Nederland werkt Dorcas samen met een achterban van ongeveer 80.000 personen, onder wie 10.000 vrijwilligers. In de 35 kringloopwinkels worden jaarlijks ongeveer 3 miljoen producten gekocht  in ongeveer een miljoen transacties. Dorcas werkt onder andere samen in de samenwerkingsverbanden Dutch Relief Alliance, Christelijk Noodhulpcluster, EU-Cord, Start Network en Prisma.

Bron: Dorcas