Ds. Marco Batenburg nieuwe synodepreses Protestantse Kerk in Nederland

0
345
Ds. Marco Batenburg, predikant van de Protestantse Gemeente in Gouda, is donderdag 14 november gekozen tot voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is de opvolger van ds. Saskia van Meggelen, die in september vorig jaar tussentijds aftrad. Door de benoeming beëindigt ds. Batenburg met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van de IZB.

Marco Batenburg (47), studeerde theologie in Utrecht en begon zijn ambtelijke loopbaan in 1999, in Zalk-Veecaten. Vanaf 2004 diende hij de hervormde gemeente in Waddinxveen en sinds 2013 is hij verbonden aan de Protestantse gemeente te Gouda (wijkgemeente Sint-Janskerk). Van 2004-2014 was hij bestuurslid van de IZB. Daarna bleef hij bij de organisatie betrokken als adviseur; in 2015 trad hij opnieuw toe tot het bestuur, nu in de functie van voorzitter. Hij was nauw betrokken bij de recente wijziging van de bestuursstructuur, die leidde tot de vorming van de Raad van Toezicht, die hij sinds de installatie in mei 2019 voorzat.

Als bestuurslid heeft hij met verscheidene directeuren samengewerkt, achtereenvolgens ds. Dick Looijen, ds. Louis Wüllschleger, Jurjen de Groot en ds. Sjaak van den Berg. Hij begon in het jaar waarin de Protestantse Kerk in Nederland tot stand kwam. ‘De IZB heeft zich altijd dienstbaar opgesteld aan het geheel van de kerk. Dat is in al die jaren een constante gebleven.’ Terugblikkend spreekt hij met waardering over ‘de missionaire drive’ van IZB-medewerkers. ‘Er wordt hard gewerkt, met passie voor het evangelie en de kerk. Zo staat de IZB bekend, denk ik. De organisatie heeft in de afgelopen jaren een professionaliseringsslag doorgevoerd.’ De missionaire toerusting van gemeenten was een belangrijk thema in het bestuur. ‘Met dankbaarheid constateren we dat IZB-Focus zo’n hoge vlucht heeft genomen.’ Hij onderstreept ook het belang van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging. ‘Het is van grote betekenis hoe daar in cursussen en studiebijeenkomsten wordt nagedacht over de uitleg en verkondiging van de Bijbel, in gesprek met de cultuur. Dat draagt voor mij bij aan het ‘eigen geluid’ van de IZB.’   
In zijn toespraak tot de synode bij de aanvaarding van zijn functie refereerde hij aan de vreugde om het evangelie. ‘De kerk is ook de ruimte om ons in die vreugde te oefenen. Als het evangelie wordt verkondigd. Als het sacrament wordt gevierd. Als mensen nieuw geraakt worden door het evangelie – in een pioniersplek of in een dorpskerk met een eeuwenoude traditie. Vreugde die aanstekelijk en bemoedigend werkt.’

Voor Sjaak van den Berg betekent de benoeming van Batenburg het einde van uitstekende samenwerking. ‘Zijn aantreden als voorzitter viel bijna samen met mijn aanstelling als directeur. We hadden een hechte band, met wederzijds vertrouwen.’

Ds. Martin van Dam zal als tweede voorzitter de taken van ds. Batenburg in de Raad van Toezicht waarnemen. In de eerstkomende vergadering van de raad zal worden gesproken over de verkiezing van een opvolger.

Bron: IZB