GetSaved timmert aan de weg

0
336
Nieuwerkerker John Sittrop, ex-voorzitter van de stichting Naar House, is momenteel de drijvende kracht achter de stichting. Naar House en GetSaved oprichter Gerard Grimbergen blijft op de achtergrond de grote stimulator en motivator.

Door Henk van der Wijngaard

De stichting stelt zich ten doel om het Evangelie te verspreiden; om mensen bekend te maken met het Goede Nieuws dat God Jezus heeft gezonden om de wereld te redden, te vergeven en te herstellen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken d.m.v. straatevangelisatie, bemoediging, gebed en pastorale gesprekken, het verspreiden van lectuur, Dvd’s en andere materialen ter ondersteuning van het gesprek, het organiseren van cursussen en trainingen, ondersteuning van kerken en scholen, het houden van spreekbeurten en het ondersteunen van mensen bij het zoeken naar professionele hulp.

Sittrop is al jaren actief in de straatevangelisatie en dit weekend actief rondom de Nieuwerkerkse winkelcentra.  “Wij hebben het op ons hart het evangelie van Jezus te vertellen aan eenieder op straat. Wij zoeken de mensen op en wachten niet tot de mensen de kerk weten te vinden.”