IN MEMORIAM Jan Sjoerd Pasterkamp

0
1227

Jan Sjoerd Pasterkamp
1944 – 2020

Bedroefd hebben wij vernomen dat de ons bekende en geliefde zendeling, evangelist en pastor Jan Sjoerd Pasterkamp op dinsdag 10 maart 2020 is overleden. Hij kwam in 1960 als achttienjarige tot bekering onder de geestelijke hoede van de beweging Stromen van Kracht van familie Hoekendijk. Op 21-jarige leeftijd werd Pasterkamp door God geroepen en vertrok hij samen met zijn echtgenote Coby naar Australië om daar het Evangelie te brengen. Op Thursday Island maken zij dan voor het eerst een kleine opwekking mee. Maar dan roept de Heer het jonge stel naar Papoea-Nieuw-Guinea om daar aan het werk te gaan op basis van Jezus’ grote opdracht in Matteüs 28.

Uiteindelijk blijven zij daar veertien jaar als zendelingen. Het werk daar groeide zodanig dat er diverse bekeerlingen later in de landelijke politiek terechtkwamen, er een bijbelschool is gebouwd en ca. zeshonderd evangelische gemeenten zijn ontstaan.

Na ook gereisd en gewerkt te hebben in Japan, kwam Pasterkamp begin jaren 1990 naar Nederland en werd hij co-pastor bij de Beréa-gemeenten. Later deed men ook een beroep op hem om als interim voorganger te helpen bij Evangelisch Centrum De Kandelaar in Rotterdam. Als apostolisch adviseur is hij later ook betrokken geweest bij o.a. Stichting TRIN en Stichting Opwekking.

Naast zijn werk als pastor en spreker, genoot Pasterkamp bekendheid voor zijn werk bij het charismatische blad Herstel en de daaraan verbonden Herstelweken. Ook vervulde hij een bestuurlijke functie bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Jan Sjoerd Pasterkamp was ook schrijver en uitgever van diverse geloofsopbouwende boeken. Hij en zijn vrouw Coby hebben als geestelijke leidinggevenden zeer veel voor Nederland betekent. De laatste jaren ging de gezondheid van deze bekende Nederlandse evangelist sterk achteruit. Wij zullen hem missen en wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte en Gods rijke zegen toe!

Bestuur en redactie
Uitdaging