Peter van Dalen genomineerd voor de Roosevelt Four Freedoms Award

0
337
Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) heeft samen met collega’s van het Europees Parlement de heer Saif Ul Malook, de advocaat van Asia Bibi, genomineerd voor de Roosevelt Four Freedoms Award. De andere Europarlementariërs zijn onder meer Manfred Weber, voorzitter van de EVP-fractie in het EP, Syed Kamall, voorzitter van de ECR-fractie in het EP en nog meer.
 
De Four Freedoms Awards worden uitgereikt aan degenen die blijk hebben gegeven van een grote inzet voor een van de vier vrijheden van Franklin D. Roosevelts: Vrijheid van Meningsuiting en Expressie, Vrijheid van Aanbidding, Vrijheid van Wil, en Vrijheid van Angst. De heer Saif Ul Malook is genomineerd onder de categorie Vrijheid van Angst, vanwege de grote moed die hij heeft getoond in de verdediging van de zaak van de Pakistaanse Asia Bibi.
 
In november 2018 moest hij Pakistan ontvluchten na bedreigingen voor zijn veiligheid van extremisten die boos en ontevreden waren met de uitspraak van het Hooggerechtshof om de  Pakistaanse Asia Bibi vrij te spreken van alle beschuldigingen van godslastering. Niet alleen Asia Bibi zelf, maar ook haar advocaat werden ernstig bedreigd en liepen groot gevaar.
 
Bij aankomst in Europa werd Sail Ul Malook begroet door Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) op de luchthaven. Van Dalen heeft jaren aandacht gevraagd en besteed aan de situatie omtrent Asia Bibi. Hij heeft zich op allerlei manieren in gezet om te pleiten voor Asia Bibi. Van Dalen heeft ook Saif Ul Malook in contact gebracht met allerlei Europese functionarissen en ambtenaren van de regeringen van de lidstaten.
 
Toen het Hooggerechtshof besloot de vrijspraak omtrent Asia Bibi te herzien, besloot de heer Sail Ul Malook naar Pakistan terug te keren om mevrouw Bibi te blijven vertegenwoordigen.
 
Peter van Dalen: “De moed die Saif heeft getoond in de hele zaak is opmerkelijk. Ondanks de spanning in de zaak en de bedreigingen voor de veiligheid van zichzelf en zijn familie stond Saif Ul Malook standvastig. Hij zorgde ervoor dat Asia Bibi een sterke verdediging had tijdens haar beroep. Saif is een moderne dag goede Samaritaan en een voorbeeld van hoe we elkaar kunnen helpen, ongeacht de verschillen in onze religies of geloof. Het is een eer om hem te vertegenwoordigen voor deze prijs.”

Bron: ChristenUnie-SGP