Ongelovigen

0
278
De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Lucas 19:10

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. 1 Timótheüs 2:3,4

Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9b

En verder: Matthéüs 5:13-16, Matthéüs 18:12-14, Johannes 13:35, Johannes 16:7,8, Handelingen 16:30,31, 1 Corinthiërs 7:13-16, 1 Petrus 2:11,12, 1 Petrus 3:1,2, 1 Petrus 3:15,16.