Peter van Dalen nomineert advocaat Asia Bibi voor Four Freedoms Award bij Zeeuwse Commissaris van de Koning

0
288
Maandag heeft Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) de originele nominatie-brief overhandigd aan Commissaris van de Koning Polman, waarin hij met enkele andere Europarlementariëtrs advocaat Saif El Malook nomineert voor de Four Freedoms Award. Commissaris Polman is voorzitter van de organisatie van die award. Of de advocaat van Asia Bibi de award ontvangt, wordt voor het einde van het jaar bekengemaakt.
 
De Four Freedoms Awards worden uitgereikt aan degenen die blijk hebben gegeven van een grote inzet voor een van de vier vrijheden van Franklin D. Roosevelt: Vrijheid van Meningsuiting en Expressie; Vrijheid van Aanbidding; Vrijheid van Wil; en Vrijheid van Angst. De heer Saif Ul Malook is door Van Dalen en anderen genomineerd onder de categorie Vrijheid van Angst, vamwege de grote moed die hij heeft getoond in de verdediging van de zaak van de Pakistaanse Asia Bibi. Hij heeft vandaag aan de heer Polman het werk van Malook nader uitgelegd en toegelicht.
 
In november 2018 moest hij Pakistan ontvluchten na bedreigingen voor zijn veiligheid van extremisten die boos en ontevreden waren met de uitspraak van het Hooggerechtshof om de  Pakistaanse Asia Bibi vrij te spreken van alle beschuldigingen van godslastering. Niet alleen Asia Bibi zelf, maar ook haar advocaat werden ernstig bedreigd en liepen groot gevaar.
 
Bij aankomst in Europa werd Sail Ul Malook begroet door Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) op de luchthaven. Van Dalen heeft jaren aandacht gevraagd en besteed aan de situatie omtrent Asia Bibi. Hij heeft zich op allerlei manieren in gezet om te pleiten voor Asia Bibi. Van Dalen heeft ook Saif Ul Malook in contact gebracht met allerlei Europese functionarissen en ambtenaren van de regeringen van de lidstaten.
 
Toen het Hooggerechtshof besloot de vrijspraak omtrent Asia Bibi te herzien, besloot de heer Sail Ul Malook naar Pakistan terug te keren om mevrouw Bibi te blijven vertegenwoordigen.
 
Petr van Dalen: “De moed die Saif heeft getoond in de hele zaak is opmerkelijk. Ondanks de spanning in de zaak en de bedreigingen voor de veiligheid van zichzelf en zijn familie stond Saif Ul Malook standvastig. Hij zorgde ervoor dat Asia Bibi een sterke verdediging had tijdens haar beroep. Saif is een moderne dag goede Samaritaan en een voorbeeld van hoe we elkaar kunnen helpen, ongeacht de verschillen in onze religies of geloof. Het is een eer om hem te vertegenwoordigen voor deze prijs.”