Gods trouw

0
296
De Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt. Deuteronomium 31:8

God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 1 Corinthiërs 1:9

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. 2 Timótheüs 2:13

En verder: Genesis 9:16,17, Deuteronomium 7:8,9, 1 Koningen 8:56, Psalm 36:6, Psalm 89:2,3, Jesaja 41:10, Klaagliederen 3:23, 1 Corinthiërs 10:13, 1 Thessalonicenzen 5:24, 1 Johannes 1:9.