Twijfels over ‘kerk shoppen’

0
302

Niet omdat het entertainment er meer aanspreekt of omdat er veel activiteiten voor jongeren worden geboden, zou men van kerk moeten wisselen. De gemeente waarbij men hoort, is geen kwestie van gemak of behoefte van de kinderen, maar van overtuiging. Dat is iets anders dan een menselijke keuze voor een geloofsgemeenschap; het gaat om Christus. Dat ongeveer zegt Tim Hadley in zijn artikel in ‘Uit het Woord der Waarheid’ van de Vergadering van Gelovigen.

De auteur stelt in het artikel het ‘kerk shoppen’ aan de orde. Dat komt vooral voort uit de eigenzinnigheid die het persoonlijke gevoel belangrijker vindt dan wat God in Zijn Woord zegt, meent hij. Hadley noemt tal van argumenten die mensen aanvoeren om de kerk van hun keuze te bezoeken. Die variëren van christelijk amusement en vriendelijke mensen tot het vinden van een kerk dicht bij huis en sociaal- of jongerenwerk. Maar met een verwijzing naar 1 Petrus 2:1-9 constateert hij dat de Gemeente geen kijksport is, maar een tempel voor ‘deelnemende priesters’.

Gezag

Het gaat om Christus en Diens gezag, schrijft hij. Dat heeft ook te maken met het in Jezus’ naam bijeen zijn. Hij legt de tekst ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in het midden van hen’ een beetje anders uit dan veel gelovigen. Niet de christenen zijn degenen die vergaderen, maar men wordt door de Geest geleid naar de plaats waar men vergaderd wordt in Jezus’ naam. Veel kerken plakken de Naam van de Heer wel op hun samenzijn, maar weigeren Zijn Woord helemaal te volgen. Ofwel: Het vergaderen van gelovigen wordt door Hem gedaan.

Goede preek?

“Als de denominaties werkelijk waren vergaderd in Zijn Naam, dan zouden ze samen komen onder het gezag van Zijn naam en gehoorzamen willen aan elk onderdeel van Zijn Woord.”, schrijft Hadley. “Als ik mensen hoor zeggen dat zij overal rondkijken om de juiste kerk te vinden, dan vraag ik mij af: Waar worden zij door aangetrokken? Waar zoeken zij naar? Een mooi kerkgebouw, vriendelijke mensen, aantrekkelijke programma’s? Of een krachtige prediker, die goed kan preken? (…) Als ik hen hoor zeggen dat zij zoeken naar Gods wil, dan vraag ik mij af: Waar zoeken zij dan naar? Gods wil is eenvoudig. Wij moeten ons onderwerpen ‘tot de Naam’ en ‘tot de gemeenschap van Zijn Zoon’. En niets meer!”

Hij zegt op de vraag waarom mensen voor denominaties kiezen veel verschillende redenen als antwoord te krijgen. “Maar je zult niet het antwoord krijgen dat ze daar zijn omdat God hen daar heen getrokken heeft.”

Tekst: Johan Th. Bos