Zonder Opstanding was er geen Kerk

0
385
Terwijl in hetzelfde blad Joël Oosterhagen (volgens ons een schuilnaam) jubelt over Zijn kruis (‘enkel en alleen het kruis is genoeg om gered te zijn van de eeuwige dood), benadrukt in Het Zoeklicht (april 2018) Yme Horjus, zoals Paulus, de kracht van Christus opstanding. Met Pasen is alles begonnen, zegt hij. “Dáár liggen de wortels van het christendom. Zonder opstanding zou er nooit een christelijke kerk zijn geweest. Dan zou de kruisdood van Jezus op die vrijdag letterlijk het einde van het verhaal zijn geweest.”

Door heel het nieuwe testament wordt steeds opnieuw de nadruk op de opstanding gelegd, zegt hij. Niet anders dan Jezus’ opstandingskracht mag ook de hedendaagse gelovigen bezielen. “Zonder die kracht was alles dor en doods geweest in ons leven. Dan hadden wij er een soort religie op na gehouden. Maar we zijn geen aanhangers van een religie, maar volgelingen van de levende Heer. Wij leven voor God door de opstandingskracht van de Heere Jezus.”

Gelovigen kunnen dat niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen, vindt de auteur. “Maar alleen door lijden heen en het sterven aan jezelf mag de opstandingskracht leren kennen.” Die is oneindig veel groter dan de pijn van het lijden.  Op de eerste Paasdag waren het maar een paar vierkante meters grond waar het koninkrijk werd uitgeroepen, vervolgt hij. Maar mensen die nu tot geloof in de Opgestane Heer komen, dáár is dat koninkrijk.