Wat houdt ons bezig tijdens de feestdagen?

0
350
De maand december is een uitgelezen tijd om bezig te zijn met de zegeningen en opdrachten van God.
De Bijbel leert ons dat we alles wat we hebben mogen gebruiken om te genieten én te delen met de mensen om ons heen. Soms vergeten we dat wel eens. Dan zijn we niet langer een zegen voor de wereld, maar dan trekt de wereld ons bij onze roeping vandaan.
Het is gemakkelijk om meegezogen te worden in wat anderen belangrijk vinden tijdens de feestdagen en te vergeten waarom we hier eigenlijk zijn en waartoe we door God geroepen zijn. Het is gemakkelijk om dan vooral bezig te zijn met onszelf en alles wat we nog willen inslaan en organiseren.
Een focus op het hemelse
In het Evangelie naar Matteüs geeft Jezus ons een duidelijke opdracht waaraan we juist deze maand aandacht zouden moeten geven: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (Matteüs 6:19-21 NBV).
We zijn schatten op aarde aan het verzamelen als we vooral bezig zijn met wat wíj willen, met hoe succesvol we zijn in ons beroep en hoe we het doen in vergelijking met anderen.
Onze focus tijdens de feestdagen
Het verzamelen van schatten op aarde gaat ons extra gemakkelijk af tijdens de feestdagen als we ons druk maken over het geven en ontvangen van pakjes en wat er nog gedaan moet worden om het kerstdiner tot een succes te maken. Het kan ook zijn dat je juist probeert de eenzaamheid van deze dagen te ontlopen met allerlei activiteiten. Als je in de eerste plaats op spullen gefocust bent, of je Instagramaccount probeert op te leuken zodat anderen kunnen zien hoe gezellig je het hebt, dan blijft er niet veel over voor wat echt belangrijk is.
In deze maand is het extra belangrijk dat alles wat we doen en alles wat we delen, gebeurt uit liefde tot God en onze medemens.
Waarom het belangrijk is
Eens zal God ons ter verantwoording roepen voor alles wat we gedaan hebben: de keuzes die we hebben gemaakt en de zaken waar we energie in hebben gestoken. Het is misschien een goed idee om tijd met God en zijn Woord een plaats te geven in onze overvolle agenda’s deze maand van voorbereidingen en feestelijkheden. Hoe we deze maand doorbrengen zegt veel over wat we belangrijk vinden in het leven. In deze wereld van selfies is het al te gemakkelijk om jezelf tot middelpunt van alles te maken in plaats van God.
Dezelfde Jezus wiens geboorte we vieren met Kerst, gaf deze opdracht aan zijn leerlingen –en via hen aan ons: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matteüs 28:19,20).
Als je Gods liefde uitdeelt aan de mensen om je heen door woorden, daden, tijd en geld, dan verzamel je schatten in de hemel. De feestdagen zijn een uitgelezen moment om je te bezinnen op de zegeningen die je hebt ontvangen en die je op jouw beurt ook weer mag delen met anderen. Op die manier geef je handen en voeten aan Jezus’ opdracht. In plaats van meegetrokken te worden in alles wat van je verwacht wordt in deze tijd, zou je kunnen proberen te begrijpen wat God van je wil en hoe je anderen lief kunt hebben zoals jezelf.
Enkele suggesties:
• Maak anderen blij met een cadeautje, een uitnodiging of wat extra aandacht.
• Maak een gift over naar een zendeling die vanuit jouw regio of jouw kerk is uitgezonden.
• Gebruik een leesrooster om je tijdens deze adventstijd meer te verdiepen in Gods Woord en zijn wil voor jouw leven.
Hope Griffin.
Bron: cru.org