‘Wedergeboorte nog geen doop in de Geest’

0
301
Als iemand tot geloof komt, ontvangt hij weliswaar de Heilige Geest, maar dat is nog niet de doop in die Geest. Dat zegt Marja Verschoor-Meijers in mei 2015 in het Opwekking Magazine. Die doop is volgens haar een volgende stap. Niet een term die de Pinksterbeweging heeft uitgevonden, maar die Johannes de Doper introduceerde toen hij doopte in de Jordaan, door te zeggen: ‘Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij (Jezus) zal jullie dopen met de Heilige Geest’. Voor de schrijfster is het ‘zo klaar als een klontje’ dat Johannes mensen wilde voorbereiden op wat er nog meer zou komen.

Gelovigen die menen dat de doop in de Geest gepaard gaat met tot geloof komen, gebruiken overigens dezelfde tekst om aan te geven dat die tijdens Johannes gewoon nog niet kon plaatsvinden omdat de Heer nog niet was opgestaan en de Geest niet uitgestort, zodat de prediker aan de Jordaan wel naar de toekomst moest wijzen.

Volgens Verschoor deed ook de Heer Jezus dat vóór Zijn Hemelvaart (overigens vóór Pinksteren). Het gaat bij de doop in de Heilige Geest naar haar mening niet over Hem zelf, maar om de bovennatuurlijke kracht die dan vrijkomt. “Dat is bijvoorbeeld de kracht om verleidingen te weerstaan, vrijmoedig te zijn, te volharden, genezen, bevrijden en overwinnen.”

De uitstorting van, vervulling met, doop in de Heilige Geest, of hoe men het verder maar wil noemen, is volgens haar “zichtbaar, hoorbaar en voelbaar”.
Verschoor: “Met andere woorden: onze wedergeboorte, dat zachte blazen, kunnen we misschien nog wel een poosje voor onszelf houden, maar de doop in de Heilige Geest, die hevige windvlaag, niet. Die waait waarheen Hij wil.”