Open Doors bestaat op 15 juli 65 jaar en is springlevend

0
750

In 1955 begon Anne van der Bijl met het bemoedigen van de kerk in Oost-Europa en Rusland. 65 jaar later is de organisatie werkzaam in meer dan zestig landen wereldwijd om op de bres te staan voor vervolgde christenen. Een nieuwe trend in het werk zijn de ongekende mogelijkheden om online trainingen en bemoediging te geven.

15 juli 1955 is de datum verbonden met de reis van Anne van der Bijl naar Polen. Hij ging er naartoe om te evangeliseren, maar ervoer Gods roepstem om op te komen voor een kerk die onder de voet gelopen werd door het communisme. ‘Als je weer komt, breng dan alsjeblieft Bijbels mee’, klonk het uit de mond van de voorganger in Warschau.

Honderden reizen volgen in een VW Kever die 35 jaar lang als logo dient voor het werk. In de beginjaren worden Bijbels en christelijke boeken openlijk vervoerd. Later sluiten diverse landen hun grenzen voor christelijke lectuur. Het werk staat op een kruispunt. Moet het werk gestaakt worden omdat de overheid dat beveelt? Of moet de Bijbelverspreiding doorgaan, maar op welke manier dan? Voor het laatste wordt gekozen; het smokkelen van Bijbels neemt een grote vlucht. Honderden koeriers uit vele landen komen naar Ermelo voor instructies. Bijbelsmokkelaars krijgen een omgebouwde camper of caravan mee waarin soms wel 1.100 Bijbels verstopt zitten. Christenen in het Oostblok krijgen eindelijk de Bijbels waar ze jarenlang voor bidden.

Woordvoerder Klaas Muurling over die tijd: “Ons kantoor leek wel een duiventil met al die koeriers die vertrokken en terugkwamen. Elke dag baden we om open deuren bij de grenzen en steeds weer verhoorde de Here God onze gebeden. Hij was zelfs heel dichtbij toen mijn vrouw Anneke en ik werden gearresteerd bij de Russische grens. Drie dagen hielden ze ons vast en ondervroegen ons. Die reis vergeet ik nooit meer.”

Eind jaren 70 vertelt Anne van der Bijl dat de islam een grotere bedreiging voor de kerk wordt dan het communisme ooit was geweest. Begin jaren negentig tijdens een gebedscampagne voor de kerk in de moslimwereld blijken die woorden waar. Iran verandert in een islamitische republiek en de kerk krijgt te maken met zware vervolging. Ook elders in de Arabische wereld groeit de vervolging. Paradoxaal genoeg gaat het vaak hand in hand met de groei van de kerk.

In 1981 worden onder de naam Project Parel een miljoen Bijbels gesmokkeld naar China. Heimelijk wordt de lading per schip vervoerd en aan duizenden christenen op het strand van Swatow overhandigd. Time Magazine noemt het ‘Risky Rendezvous in Swatow’.

In het begin is Bijbelverspreiding de meest bekende en de voornaamste taak van Open Doors. Later krijgen vervolgde christenen training om de Bijbel te begrijpen en na verloop van tijd ook extra toerusting hoe om te gaan met vervolging. Inmiddels krijgen christenen ook noodhulp, soms financiën en medicijnen onder de vlag Social Economic Development.

In 2019 bereikt Open Doors miljoenen christenen, via sociale media en andere onlinekanalen. “Juist waar christenen geïsoleerd leven en moeilijk te bereiken zijn, biedt online contact onverwacht nieuwe kansen”, legt Open Doors-directeur Maarten Dees uit.

Het gebruik van sociale media en online platforms neemt toe om contact met christenen te onderhouden in landen waar vervolging is. In de Golfregio bijvoorbeeld is het steeds lastiger is christenen fysiek te bereiken vanwege toenemende druk vanuit de overheid en aanhoudende vervolging. De vraag naar geprinte Bijbels en christelijke boeken wordt daar vervangen door het aanbieden van online materialen. In 2019 bedraagt het gemiddelde aantal bezoekers op online platformen in die regio rond de 9.000 per dag.

Na 65 jaar is Open Doors springlevend. Directeur Dees is daarover verwonderd. “We zijn dankbaar dat de Here God ons werk heeft gezegend door de jaren heen. Dankzij Gods voorziening en de ondersteuning en gebeden van duizenden christenen kunnen we dit werk doen. Om het nog beter te kunnen doen, ondergaat ons verouderde kantoorgebouw een opknapbeurt. We hopen zo de komende jaren tot grote zegen voor de vervolgde kerk te blijven. En ook nodigen we vanaf 2021 groepen bezoekers uit om het verhaal van 65 jaar Open Doors te gaan beleven in ons bezoekerscentrum. Het zal hun betrokkenheid bij de vervolgde kerk versterken.”

Bron: Open Doors