Geestelijke volwassenheid

0
348
Indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden. Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. Spreuken 2:4-6

Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. Lucas 21:15

Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. 1 Corinthiërs 3:6,7

En verder: Job 12:13, Psalm 1:3, Psalm 32:8, Psalm 111:10, Jesaja 42:16, Johannes 15:1-8, Johannes 16:13, 1 Corinthiërs 2:12, Filippenzen 1:6, 1 Thessalonicenzen 5:23,24, Hebreeën 5:12, Hebreeën 6:1,2, Jacobus 1:5, 2 Petrus 1:8, 2 Petrus 3:18.