Depressie

0
294
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf vertroosten mij. Psalm 23:4

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Jesaja 41:10

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:7

En verder: Psalm 34:19, Psalm 147:3, Jesaja 43:2, Jesaja 49:14-16, Jeremia 17:7,8, Habakuk 3:17-19, Lucas 18:1, Johannes 14:18, Romeinen 8:26,27, Romeinen 8:38,39, 1 Petrus 4:12,13, Openbaring 21:3-5.