Waarheid

0
315
Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:31,32

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6

Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13

En verder: Psalm 51:8, Jesaja 45:19, Zacharia 8:16, Johannes 4:23, 1 Corinthiërs 13:6, Efeziërs 4:15, Efeziërs 6:14, 1 Timótheüs 2:4, 1 Timótheüs 3:15, 2 Timótheüs 2:15, 1 Petrus 1:22,23.