Financiële zorgen

0
295
Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Matthéüs 6:31-34

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Romeinen 8:32

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Filippenzen 4:19

En verder: Deuteronomium 28:2-8,11-14, Jozua 1:8, Psalm 23:1,5, Psalm 34:11, Psalm 84:12, Prediker 5:9, Jesaja 3:10, Maleachi 3:10-12, Matthéüs 6:24, Matthéüs 19:29, Lucas 6:38, 2 Corinthiërs 9:6-8, 1 Timótheüs 6:10.