Genade

0
297
Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Psalm 84:12

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeziers 2:8,9

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Hebreeen 4:16

En verder: Jesaja 60:10, Handelingen 15:11, Romeinen 3:23,24, Romeinen 5:15, Romeinen 6:14, Romeinen 16:20, 2 Corinthiers 9:8, 2 Corinthiers 12:9, Efeziers 1:5,6, 2 Timotheus 1:8-10, Titus 3:4,5, Jacobus 4:6, 2 Petrus 3:18.