Kracht

0
310
Des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. 2 Kronieken 16:9

Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Jesaja 40:31

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13

En verder: Exodus 15:2a, 2 Samuël 22:33, 1 Kronieken 16:11, Psalm 28:7, Psalm 147:10,11, Jesaja 35:3, Jesaja 41:10, Handelingen 1:8, 1 Corinthiërs 1:25, Efeziërs 3:16, 1 Petrus 4:11.