Naastenliefde

0
307
Gij zult de Here, uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Lucas 10:27b

Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht 1 Johannes 2:10a

Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. 1 Johannes 4:11,12

En verder: Psalm 133:1, Matthéüs 5:44, Johannes 13:35, Johannes 15:12,13, Romeinen 12:19-21, Romeinen 13:10, 1 Corinthiërs 13:1-8, 2 Corinthiërs 13:11, 1 Petrus 1:22, 1 Petrus 3:8,9, 1 Johannes 3:14,18, 1 Johannes 4:7,8,21.