16 vragen m.b.t. belangrijke beslissingen!

0
300
16 vragen om uzelf te stellen voordat u een grote beslissing neemt!

========================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
========================================

De meeste beslissingen in ons leven nemen wij snel, gebaseerd op rationale overwegingen, gevoelens, impulsen, of zonder een werkelijke onderbouw. Soms staan we echter voor grote beslissing. In deze studie 15 vragen om uzelf te stellen voordat u een beslissing neemt die grote consequenties heeft.

1. Heb ik deze situatie of dit probleem bij de HEER gebracht? Wat zegt Hij? Welke indruk krijg ik? Welke Bijbelgedeelten komen in mijn gedachten en kunnen mij helpen?

2. Is dit een beslissing die IK moet of mag nemen?

3. Moet ik deze beslissing ALLEEN nemen?

4. Ben ik in een goede CONDITIE om een belangrijke beslissing te nemen? (Bijvoorbeeld als u depressief of oververmoeid bent, kan uw geestelijke of lichamelijke conditie een beslissing negatief beïnvloeden).

5. Draag ik de volle VERANTWOORDING voor de beslissing en de uitvoering daarvan?

6. Moet ik die beslissing NU nemen? Kan ik er een nachtje over slapen?

7. Wat gebeurt er als ik helemaal NIETS besluit?

8. Heb ik alle nodige INFORMATIE om een beslissing te nemen? Zo nee, wat moet ik doen om die informatie te verkrijgen?

9. Kan ik in ÉÉN ZIN opschrijven waar het om gaat?

10. Wat zegt mijn GEVOEL?

11. Is het verstandig iemand om ADVIES te vragen voordat een beslissing genomen wordt? Zo ja, wie? Wanneer?

12. Wie wordt door de beslissing beïnvloed? Ben ik werkelijk FAIR tegenover deze persoon/personen?

13. Kan ik in ÉÉN ZIN weergeven wat ik besloten heb/wat besloten werd?

14. Een beslissing nemen op zich verandert niets. Welke STAPPEN moet ik nemen om de beslissing om te zetten in de werkelijkheid?

15. Moet ik de beslissing uitvoeren of kan/mag ik de uitvoering van de beslissing DELEGEREN? Zo ja, aan wie?

16. Wie moet ik INFORMEREN nadat ik de beslissing genomen heb? Hoe moet ik dat doen? Wanneer kan ik dat het beste doen?

Bottom-line: Vijf dingen zijn belangrijk: geloof, tijd, verstand, gevoel en informatie.

========================================

Als de feiten eenmaal duidelijk zijn, ligt de juiste beslissing voor de hand.
Peter Drucker