Motiveren 5

0
403
Teams bestaan uit mensen. Deze moeten individueel gemotiveerd worden. Daarnaast is het belangrijk het team als groep te motiveren.

==================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
============================================================

Teams motiveren
In de vorige studie hebben wij enkele ideeën aangedragen om mensen (die al of niet deel uitmaken van een team) te motiveren. In deze studie suggesties voor het motiveren van groepen van mensen.

Succes
Iedereen maakt graag deel uit van een team dat succes heeft. Het succes van een team dient echter meer te zijn dan de som van de delen. Met andere woorden teams moeten meer presteren dan de individuele activiteiten van alle medewerkers samen. Succes moet meer zijn dan datgene wat de medewerkers alleen kunnen bewerkstelligen.

Waardering en beloning
Het gevolg van het bovenstaande is dat waardering en eventuele extra beloningen na het succesvol beëindigen van een taak of project gericht moet zijn aan het team als geheel en niet aan individuele deelnemers binnen het team. Enkele ideeën voor het uiten van waardering en het geven van beloningen uit de vorige studie kunnen ook gebruikt worden bij teams. Bijvoorbeeld: het hele team uitnodigen voor een conferentie; een excursie organiseren; samen gezellig uit eten.

Werkomgeving en infrastructuur
Het belang van een team wordt door de leden onder andere afgelezen aan de werkplaats die hen ter beschikking staat en de materialen waarmee het bedrijf hen voorziet om het werk te kunnen doen.
Het zal duidelijk zijn dat iedere persoon en ook ieder team het belang dat de leiding geeft aan het werk zal willen onderkennen aan de plaats waar dat werk moet gebeuren. En als de leiding bereid is te investeren in de beste apparatuur wordt daarmee gecommuniceerd dat de taak werkelijk belangrijk is. (Het tegenovergestelde is ook waar.)

Werkklimaat
In een vorige studie over motivatie hebben wij stilgestaan bij het feit dat ieder mens op zoek is naar geluk en probeert om pijn te voorkomen. Dat geldt ook voor het werk dat mensen voor u doen. Probeer daarom een atmosfeer te creëren van:
vertrouwen;
plezier;
respect;
geaccepteerd worden;
fouten mogen gemaakt worden, zolang we ervan leren;
er mag gelachen worden.
U zult merken dat mensen niet alleen beter voor u werken maar ook minder gauw van werk veranderen. Allemaal winst voor u!

==========================================================
Ons gedrag wordt meer bepaald door onze verwachtingen dan door onze ervaringen.
George Bernard Shaw