Uw bedrijf of organisatie doorlichten

0
355
Beantwoord de volgende zeven vragen en geef de uitkomst met een kruisje in dit schema weer. Trek een zigzag-lijn tussen de punten van waardering.

=======================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
==============================================================

DE ORGANISATIE

Als u dat wilt kunt u anderen vragen deze lijst onafhankelijk van elkaar in te vullen om daarna de uitkomst te vergelijken en te bespreken.

1. Hebben wij een duidelijke visie en concrete plannen? Weten wij wat we willen? Hebben wij duidelijk kwalitatieve en kwantitatieve doelen?

2. Doen wij alles om de gestelde doelen te bereiken? Zijn wij met z’n allen gemotiveerd om de visie te volgen en de doelen te verwezenlijken?

3. Hebben wij de juiste leiding? Misschien een moeilijke vraag om voor u als leider te beantwoorden, maar een heel belangrijke vraag voor uw bedrijf, afdeling of organisatie.

4. Hebben wij de juiste medewerkers? Hebben onze mensen de juiste opleiding, beschikken zij over voldoende kennis? Hoe is de inzet?

5. Hebben de producten of diensten die wij aanbieden een hoge kwaliteit? Hebben wij kwaliteitsnormen? Leven wij die na? Hoe beoordelen onze klanten de kwaliteit van onze producten en diensten?

6. Hebben wij oog voor externe ontwikkelingen en zijn wij voldoende flexibel om ons aan te passen? Kan ons bedrijf of organisatie over 5 of 10 jaar nog op dezelfde manier functioneren? Hebben wij oog voor nieuwe ontwikkelingen?

7. Is onze financiële conditie goed? Hebben wij het juiste financiële systeem? Hoe is het financiële resultaat? Wat zijn de verwachtingen?

Actie: Deze diagnose is simpel en ‘vanuit de buik’, maar daarom niet minder juist of minder belangrijk. Wat hebt u van deze exercitie geleerd? Welke actie gaat u (onmiddellijk!) ondernemen?

==========================================================
Wees voorzichtig met kleine uitgaven. Een klein lek doet uiteindelijk het schip zinken.
Benjamin Franklin