Motiveren 3

0
475
Een drijfveer is een veer die de beweging van een werktuig veroorzaakt.
In figuurlijke zin betekent een drijfveer een beweegreden; datgene wat in beweging zet; datgene wat aanzet tot daden.

========================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
============================================================

Wat drijft mensen in hun leven? Wat zet ze tot handelen aan?
Dat zijn vele dingen.
Het verlangen naar gezondheid.
De wens naar voorspoed.
De behoefte aan comfort.
De noodzaak om geaccepteerd te worden.
Enzovoort, enzovoort (zie vorige studie).

Kortom ieder mens wordt gedreven door vele drijfveren.
Toch zijn al die verschillende drijfveren (die soms zelfs met elkaar botsen en mensen in tegenovergestelde richtingen drijven) onder één noemer samen te brengen.
Wat is dat?
Wat is de basis drijfveer in ieders leven?

Dat is dat we alles zullen doen om pijn te voorkomen en geluk te ervaren.

Het poppetje in de afbeelding hierboven rent weg van pijn, angst, teleurstelling, verliezen enzovoort (het negatieve in ons leven) en strekt zich uit naar geluk, voldoening, plezier hebben enzovoort (het positieve). Of we ons dat nu realiseren of niet, daar zijn we allemaal fulltime mee bezig.

Pijn is een negatieve ervaring, die we altijd proberen te voorkomen.
Als we onze hand branden aan het fornuis trekken we die onmiddellijk terug.

Geluk is een positieve ervaring die wij altijd proberen te vinden.
Als bepaalde muziek ons goede gevoelens geeft, ja zelfs gelukkig maakt, dan kopen we die CD om vaak naar die muziek te kunnen luisteren.

Natuurlijk is het ervaren van pijn en geluk een zeer persoonlijke zaak. Naast universele gevoelens van geluk en pijn zoals bijvoorbeeld liefde en zekerheid, lichamelijke pijn en eenzaamheid, is het beleven van geluk en pijn een zeer individuele aangelegenheid. Sommige mensen gaan naar een popconcert omdat het hen gevoelens van geluk geeft, anderen gaan juist niet naar datzelfde popconcert omdat ze de ‘pijn’ van die ervaring willen voorkomen.

Waar het om gaat is dat de behoefte om pijn te voorkomen en geluk te ervaren een fundamentele drijfveer is in ieder leven. Deze drijfveer kunnen wij bewust inzetten om mensen te motiveren. Immers als we mensen helpen pijn te voorkomen en mogelijkheden creëren om geluk en voldoening te vinden in het werk zijn we bezig hen te motiveren om goed werk te leveren.

=================================================
De mens leert meer van lijden dan van genot.
Freek de Jonge