Acht kenmerken van een goede christelijke leider!

0
272
Een christelijke leider is iemand die onder commando staat!

========================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
========================================

De Leider

1. Een man of een vrouw die God dient!
In zijn pastorale brief aan zijn discipel Timótheüs legt Paulus de lat wel heel hoog voor christelijke leiders. Leest u maar eens 1 Timótheüs 3:1-13. Een leider is iemand die onder commando staat. Hij is een dienaar van God. Niet meer en niet minder. Daarom mag hij of zij geen eigen weg gaan, maar de richting volgen die God aangeeft. Dat is alleen mogelijk als de leider een dagelijkse persoonlijke omgang heeft met de Heer.

2. Als mens OK!
In de Bijbel noemt Paulus negen kenmerken van een goede persoon. Deze kenmerken gelden natuurlijk voor iedereen, maar een leider heeft veel voor als hij deze kenmerken in zijn ‘bagage’ heeft. Het zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22,23

3. Een positieve levensinstelling
Uit het voorgaande blijkt dat een goede persoon en zeker een christelijke leider op een heel natuurlijke en vanzelfsprekende manier een positieve levensinstelling uitstraalt. Hij is optimistisch, heeft ideeën, ziet altijd een uitweg en is niet voor één gat te vangen.

4. Oprecht
Mensen leiden en door mensen gevolgd worden heeft veel te maken met vertrouwen. Vertrouwen van anderen heb je niet, dat moet je verdienen. Je verdient dat door eerlijk te zijn; te doen wat je zegt, betrouwbaar te blijken.

5. Consequent
Een leider heeft niet alleen een duidelijk beeld van de doelen die hij bereiken wil, ook de manier waarop hij die doelen nastreeft dient voor hem duidelijk te zijn. Deze ‘klaarheid’ wordt voor hem of haar tot een raamwerk voor besluitvorming. Consequent zijn en ‘nee’ kunnen zeggen wordt veel eenvoudiger als het doel en de werkwijze uitgekristalliseerd zijn. Consequent leven, werken en handelen, creëert een voorspelbaar gedrag wat de medewerkers een gevoel van zekerheid geeft.

6. Doorzettingsvermogen
Een groep mensen leiden om een doel te bereiken kan een heel moeizame weg zijn. Bergen moeten overwonnen en dalen moeten doorworsteld worden. Niet simpel. Alleen als iemand in staat is de ‘tanden er in te zetten’ kan de finishlijn gehaald worden.

7. Liefde voor mensen
Iedereen wil graag gewaardeerd en gerespecteerd worden. Ook uw medewerkers. Een goede leider leeft met zijn mensen mee en is beschikbaar om hen te helpen in het uitvoeren van hun taak. Een leider heeft veel meer kans zijn mensen te ‘sturen’ door bemoedigingen dan door terechtwijzingen.

8. Vakbekwaam
Een leider hoeft geen specialist te zijn, maar hij moet door zijn vakbekwaamheid en inzicht in staat zijn mensen te begeleiden en te beoordelen.

Bottom-line: De eerste onder gelijken.

========================================

Een leider is een handelaar in hoop!
Napoleon Bonaparte