Brainstormen

0
297
Nieuwe wegen zoeken!

In ons geheugen ligt geweldig veel informatie opgeslagen. Al deze informatie heeft een plaats in een bepaalde context van herinneringen en gedachten. Wanneer we stukjes uit deze informatie op een nieuwe manier samenvoegen zijn we creatief bezig.

=====================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
========================================================

Als we een aantal mensen bijeenbrengen (en dus de opgeslagen informatie vermeerderen) om in een creatief proces nieuwe wegen te vinden noemen wij dat brainstormen.

De situatie
• Er doet zich een probleem of een uitdaging voor waar conventionele werkwijzen geen antwoord op bieden.
• U brengt een aantal (4 – 10) mensen bij elkaar om samen te zoeken naar nieuwe wegen en oplossingen.
• Creëer een aangename sfeer. Zoek een leuke plek op; zorg ervoor dat iedereen zich ontspannen voelt; maak er een feest van.
• Leg het probleem voor en maak de ‘spelregels’ duidelijk.
• Neem een half uur om ideeën te spuien en zoveel tijd als nodig is om ideeën uit te werken.

De spelregels
1. Ga de groep voor in gebed en vraag God u nieuwe en creatieve ideeën te geven.
2. Iedereen ‘stormt’ mee. Nadat u het probleem hebt voorgelegd, vraagt u de deelnemers om in een korte tijd zoveel mogelijk ideeën te spuien om het probleem op te lossen.
3. Niets is te gek. Om nieuwe wegen te vinden moeten de deelnemers zich vrij voelen alles te zeggen. Ook wilde en absurde ideeën zijn welkom. Er mag gelachen worden.
4. Moedig de deelnemers aan ‘voort te borduren’ op de al of niet goede ideeën van anderen.
5. Kritiseren is in deze fase niet toegestaan.
6. Verzamel zoveel mogelijk ideeën. Kwantiteit gaat boven kwaliteit. Ook als na de eerste ‘golf’ van ideeën een stilte valt, geeft u niet op.
7. Wijs iemand aan die de ideeën (zonder commentaar en zonder het proces te onderbreken) op een groot vel papier schrijft.

Uitwerken
Na een pauze gaat u met de groep alle ideeën op hun bruikbaarheid beoordelen. Nu is kritiek en praktisch denken toegestaan. Probeer te ontdekken of u ideeën of elementen daarvan kunt gebruiken om het probleem op te lossen.

Moedig de deelnemers na afloop van de bijeenkomst aan dit creatieve denkproces individueel voort te zetten. Vraag hen er in stilte met de Heer over te praten. En soms doet een nachtje slapen wonderen. Mocht u niet echt verder zijn gekomen dan kunt u het ‘brainstormen’ herhalen

Bottom-line: Heb de moed om met uw mensen nieuwe wegen te gaan.

========================================

Slechts vernieuwing kan behouden, achter raakt wie stil blijft staan.
Everhardus Johannes Potgieter