Comités! Zegen of vloek?

0
313
Wat is een kameel? Een paard ontworpen door een comité!

===============================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
==============================================

Wat is een comité?
Onwilligen, geselecteerd uit een groep onbekwamen, om het onnodige te doen. Richard Harkness

Dat grapje over die kameel is leuk, maar waarom worden eigenlijk zoveel grappen gemaakt over comités?
Waarschijnlijk omdat ook in deze grappen een kern van waarheid schuilt.

Laten wij eerlijk zijn: we kennen allemaal comités (of we maakten deel uit van werkgroepen) die veel tijd en geld gekost hebben zonder dat het iets opleverde. Ook worden comités helaas nogal eens door leiders gebruikt om beslissingen op te schuiven of zelfs om betrokkenen zoet te houden. Dat alles is een goede voedingsbodem voor grappen en negatieve gevoelens met betrekking tot werkgroepen.

Toch kunnen comités of werkgroepen wel degelijk een belangrijke rol spelen in een bedrijf, organisatie of kerkelijke gemeente. Hier volgen vier praktische tips.

1. Kies de juiste mensen – d.w.z.:
• Medewerkers die graag aan de werkgroep willen deelnemen.
• Zij die kennis van zaken hebben en ervaring met betrekking tot het thema meebrengen.
• Mensen die elkaar aanvullen en (redelijk) goed met elkaar overweg kunnen.

2. Formuleer de opdracht specifiek
• Neem de tijd om de taak van de werkgroep zo nauwkeurig mogelijk te formuleren.
• Bespreek de opdracht met de werkgroep en overtuig u ervan dat de taak werkelijk begrepen wordt.
• Zet de opdracht op papier.

3. Wijs een voorzitter aan
• Kies iemand die gezag heeft zonder autoritair te zijn.
• Formuleer de spelregels binnen de werkgroep.
• Maak duidelijk hoe, wanneer en aan wie gerapporteerd moet worden.

4. Zet deadlines
• Maak duidelijk wanneer de werkgroep klaar dient te zijn met haar opdracht.
• Als het comité financiën ter beschikking krijgt voor haar werk, maak dan duidelijk hoeveel dit is, hoe dat geld besteed mag worden en wie beslissingsbevoegd is.

Bottom-line: Wees concreet in taak en tijd.

=====================================================================
Een dirigent van een groot symphonie-orkest kan niet alle instrumenten bespelen; toch brengt zijn leiderschap mooie muziek voort.
Thomas D. Bailey