Delegeren (deel 2)

0
286
Goed delegeren = vermenigvuldigen!

Van Dale zegt over delegeren:
1. (een recht, macht, bevoegdheid, schuld) overdragen
2. afvaardigen

===========================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
===================================================================

DE LEIDER

In de context van werk en leiderschap betekent delegeren een taak waarvoor u verantwoordelijk bent overdragen en laten uitvoeren door iemand anders.

Wat kunt u delegeren?
• Routine-werkzaamheden.
• Afgeronde taken.
• Werk dat anderen beter kunnen doen.

Wat kunt u beter niet delegeren?
• De uiteindelijke verantwoording.
• Nieuwe taken zonder voldoende richtlijnen of training.
• Onplezierig werk dat u zelf niet wilt doen.

Aan wie kunt u delegeren?
• Aan de mensen die u leidt.
• Aan uw collega’s.
Mogelijk kan één van uw collega’s het werk beter uitvoeren dan u. Natuurlijk kunt u uw collega niet op dezelfde manier benaderen als die mensen die u leidt, maar u kunt altijd vragen en argumenten aandragen waarom het werk beter gedaan kan worden door die collega.
• Aan uw leiders.
Wanneer u de overtuiging hebt dat u geen verantwoording kunt nemen over een bepaalde taak kunt u proberen uw leiders te overtuigen deze taak van u over te nemen.

Hoe kunt u delegeren?
• Delegeer voordat het werk begonnen is.
• Geef duidelijke instructies (bij voorkeur schriftelijk).
Doelen – wat wordt verwacht?
Mensen – wie is beschikbaar; wat zijn hun sterke en zwakke kanten?
Tijd – Hoeveel tijd is beschikbaar (deadlines)?
Middelen – Hoeveel geld is beschikbaar.
Materialen – Welke materialen en werktuigen zijn beschikbaar?
Infrastructuur – Wat voor systeem is opgezet?
Gezag – Welk gezag hebben de diverse betrokkenen?
• Neem voldoende tijd om de taak uit te leggen, uw mensen te trainen en hen te begeleiden.
• Zorg ervoor dat uw medewerkers niet alleen de taak begrijpen, maar dat ze enthousiasme voor het werk kunnen opbrengen.
• Geef uw mensen voldoende vrijheid bij het uitvoeren van hun taak, maar houd een vinger aan de pols.
• Geef uiting van uw waardering als uw medewerkers hun taak goed volbracht hebben

Bottom-line: goed delegeren = vermenigvuldigen

=====================================================

Als u denkt dat u onmisbaar bent, stop dan eens uw vinger in een glas water, trek die weer terug en verwonder u over het gat dat u hebt achtergelaten.
Anoniem