Motiveren 1

0
345
Motiveren betekent volgens Van Dalen: (1) van argumenten voorzien – staven; (2) enthousiast maken – stimuleren, prikkelen. Punt 1 heeft te maken met het verstand (begrijpen); punt 2 heeft te maken met het hart (geloven).

=================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
=========================================================

DE MENSEN

Een goede motivatie is de basis, het fundament, voor ieder werk en elke taak. Om goed gemotiveerd te zijn dient een medewerker te begrijpen dat de taak zinvol en belangrijk is en te geloven dat de uitvoering daarvan hem zal bemoedigen en anderen zal helpen.

In deze en de komende studies enkele gedachten over motivatie. We beginnen met de basisnoden en behoeften van ieder mens. Maslow ziet een hiërarchie van vijf basisbehoeften (zie onderaan). Pas als een behoefte min of meer vervuld is, kan een hoger liggende behoefte vervuld worden.

1. Lichamelijk
Dit zijn de eerste behoeften die bevredigd moeten worden. Voedsel, kleding, warmte, slaap, onderdak, etc.

2. Veiligheid
Een mens moet zich veilig voelen:
Lichamelijk; in zijn woon- en werkomgeving; financieel; met betrekking tot de continuïteit van zijn werk, etc.

3. Sociaal
Familie, vriendschappen, ergens bij horen. Liefde geven en ontvangen.

4.Waardering
Status en positie; door anderen gerespecteerd en bewonderd worden; opvallen.

5. Zelfverwerkelijking
Iets moois van het leven maken, plezier hebben in het werk, mogelijkheden hebben om verder te groeien, succes hebben.

Natuurlijk kan het niet de taak zijn van een bedrijf of organisatie al deze persoonlijke behoeften van de medewerkers te vervullen, maar het is wel waar, dat wanneer één of meerdere van deze basisbehoeften niet vervuld zijn, dit onmiddellijk een doorwerking heeft op het werk dat mensen afleveren. In die zin moet een werkgever dus wel degelijk oog hebben voor de algemene levensbehoeften van zijn medewerkers. Hoe meer hij interesse zal tonen en daadwerkelijke hulp kan bieden, hoe meer hij de medewerkers motiveert voor het werk dat zij mogen doen.

Overigens kan iedere werkgever wel degelijk elk van de vijf levensbehoeften ondersteunen en ten dele bevredigen. Denkt u er eens over na wat u zou kunnen doen voor u medewerkers t.a.v. elk van deze vijf basisbehoeften.

=====================================================
De wereld behoort aan de enthousiasteling die zijn hoofd koel houdt.
William McFee