Persoonlijke problemen!

0
379
Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen. Spreuken 15:13

========================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
========================================

DE MENSEN

Een onderzoek in Amerika heeft uitgewezen dat de belangrijkste reden voor productieverlies in bedrijven huwelijksproblemen van de medewerkers is.

Denk daar eens over na. We trainen onze medewerkers, geven hen duidelijke taken, begeleiden hen zo goed mogelijk in de uitvoering daarvan; kortom we doen alles om de best mogelijke werkomstandigheden te creëren. Vervolgens heeft onze medewerker bonje met zijn partner en alle moeite is voor niets.

Persoonlijke problemen – of het nu gaat om ruzie met de partner, huwelijksproblemen, financiële zorgen, gevoelens van depressie of wat voor problemen dan ook – hebben een directe doorwerking op de kwaliteit en de kwantiteit van het werk dat iemand doet. Daarom is het belangrijk oog te hebben voor afwijkend gedrag en dat net zo serieus te nemen als de training of de begeleiding van medewerkers.

Mogelijke ‘probleemsignalen’
• te laat komen
• humeurig zijn
• aanwezig maar toch afwezig
• fouten maken
• gebrek aan enthousiasme
• een negatieve houding
• tijdsverspilling

Als u bij een medewerker een gedrag constateert dat afwijkt van het normale gedragspatroon van die medewerker zoek dan naar een mogelijkheid rustig, open en eerlijk met hem of haar te praten.

Een gesprek
• praat onder vier ogen – anderen heb ben er niets mee te maken
• neem de tijd – zodat echte communicatie kan plaatsvinden

Bespreek het probleem
• stel ‘open’ vragen – “Jij bent één van onze beste medewerkers, toch heb ik de indruk dat je de laatste tijd niet lekker in jouw vel zit; kan ik iets voor jou doen?”
• moedig de persoon aan om te praten
• luister aandachtig
• probeer in de loop van het gesprek het probleem in één zin te formuleren

Zoek een oplossing
• moedig uw collega aan zelf een oplossing aan te dragen – “Wat denk jij dat wij het beste doen kunnen?”
• ondersteun stappen die hij of zij voorstelt en voeg uw eigen gedachten hieraan toe
• formuleer samen wat veranderen moet
• maak een afspraak om na enige tijd de vooruitgang te evalueren

Bottom-line: Altijd de ‘probleem-voelsprieten’ bereid houden.