Project management

0
308
Projecten in christelijk werk!

================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
==============================================================

DE ORGANISATIE

Als leider hebt u een doorgaande verantwoording voor het bereiken van gestelde doelen en het helpen, motiveren en begeleiden van uw mensen. Veel van uw activiteiten als leider worden routine.

Binnen die doorgaande verantwoording als leider kunt u echter projecten starten. Het managen van deze projecten vraagt een andere benadering dan uw gebruikelijke leiderschap.

Wat zijn kenmerken van projecten?
• ze hebben een duidelijk doel
• ze zijn eenmalig
• ze zijn begrensd in tijd
• ze zijn meestal innovatief
• ze hebben hun eigen medewerkers
• ze hebben een eigen budget
• ze zijn meestal riskant

Wat bepaalt het succes van een project?
Vier factoren
• kan ik de juiste mensen vinden om het project te leiden en uit te voeren?
• kan het project binnen de gestelde ‘deadline’ uitgevoerd worden?
• voldoet het project aan de kwaliteitseisen?
• kan het project binnen het budget gehouden worden?

Welke fasen doorloopt een project?
1.  de visie of de opdracht
2.  planning; nauwkeurige omschrijving van het doel, vaststellen van een deadline, begroting maken, leider en medewerkers selecteren, de nodige mensen informeren
3.  de uitvoering; voortdurend de vinger aan de pols; bijsturen indien nodig; doel, medewerkers, tijd en budget nooit uit het oog verliezen
4.  afronding; ieder project dient een duidelijk einde te hebben, rapportage, evaluatie, feest vieren!, wat gaat nu gebeuren?

Wat zijn de taken van de projectleider?
Binnen uw doorgaande leiderschap kunt u besluiten ook het project te managen. U kunt echter ook een speciale projectmanager aanstellen. De projectmanager is verantwoordelijk voor medewerkers, inhoud, deadline en budget. Hij zit ‘boven op’ het project en zorgt ervoor dat iedereen dezelfde kant op roeit

Bottom-line: Een project is korte baan werk: mensen, deadline, kwaliteit en budget.

======================================================

Wie zijn doel voorbijstreeft, mist het evenzeer als hij, die het niet bereikt.
Montaigne