Tien gouden regels voor communicatie (deel 1)

0
318
Voordat uw boodschap een ander kan bereiken, moeten een aantal barrières overwonnen worden.

=================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
================================================================

DE MENSEN

Leven = communiceren.
Werken (en ook succes hebben) = communiceren.
In deze en volgende studies willen wij stilstaan bij 10 belangrijke aspecten van communicatie die men weten moet of aanleren kan.

1. Houd rekening met barrières
Bij communicatie is altijd sprake van een ‘zender’ en een ‘ontvanger’. Bij een gesprek of discussie wisselen zender en ontvanger regelmatig de rollen. De vraag (en de uitdaging) is echter hoeveel van de feitelijke gegevens en van de emotionele waarde van een boodschap overkomt bij de ander. Met andere woorden hoort en ‘voelt’ de ontvanger wat de ‘zender’ probeert over te brengen.

Barrières: Voordat de boodschap een ander kan bereiken, moeten een aantal barrières overwonnen worden. Bijvoorbeeld als u communiceert met iemand die uw taal matig spreekt, worden moeilijke woorden of een gecompliceerde zinsopbouw een hindernis in de communicatie.

In de communicatie tussen man en vrouw moet altijd rekening gehouden worden met de ‘gender’-barrière. Immers man en vrouw zien, begrijpen en beleven de wereld om hen heen verschillend.

Als u aan iemand die depressief is statistische gegevens over uw werk probeert uit te leggen zal die boodschap de barrière van de gemoedstoestand waarschijnlijk niet kunnen doorbreken.

Essentieel voor goede communicatie is dan ook:
• uit te gaan van het feit dat in iedere communicatie sprake is van meerdere belangrijke barrières;
• proberen om die barrières in te schatten en te begrijpen;
• uw boodschap zó te formuleren en emotioneel zodanig te ‘verpakken’ dat de barrière mogelijk genomen kan worden.

Een test voor goede communicatie is de ander te vragen te herhalen wat u geprobeerd hebt te communiceren om na te gaan in hoeverre u erin geslaagd bent uw gedachten en gevoelens over te brengen.

Bottom-line: Communicatie is niet wat u zegt maar wat de ander hoort.

==========================================================================

Ieder woord dat wordt uitgesproken, roept het denkbeeld van zijn tegendeel op.
Goethe