Zeven kenmerken van een slechte leider!

0
308
Een sombere of humeurige leider steekt de medewerkers in negatieve zin aan.

========================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
========================================

1. Een negatieve uitstraling
Een sombere of humeurige leider steekt de medewerkers in negatieve zin aan. Hij of zij bederft het werkklimaat en zal de medewerkers remmen in hun werk.

2. Arrogant gedrag
Een goede samenwerking tussen leider en medewerker is pas dan mogelijk als de medewerker zich door de leider geaccepteerd en gerespecteerd weet. Hoogmoed of het ‘neerkijken op ondergeschikten’ creëert afstand en vijandschap.

3. Egoïsme
Ere wie ere toekomt. Als één medewerker een bijzondere prestatie heeft verricht en de leider gaat met de eer strijken wordt de motivatie van alle medewerkers ondermijnd. Ook als een medewerker niet de waardering krijgt die hij verdiend heeft, omdat de leider te zeer op zichzelf geconcentreerd is, wordt er geknaagd aan motivatie.

4. Betweter
Een leider die altijd alles beter weet, telkens corrigeert of zelfs het werk van zijn mensen overneemt maakt zich niet populair. De medewerkers worden onzeker en maken nog meer fouten, waarop de leider in een vicieuze cirkel terecht komt omdat hij nog meer moet corrigeren en zelf moet uitvoeren.

5. Niet kunnen (of willen) delegeren
Een leider leidt anderen om het werk te doen. Dat betekent dat hij zijn mensen moet vormen, taken moet delegeren en vertrouwen moet kunnen opbrengen zodat zij het werk naar behoren kunnen uitvoeren. Een leider die niet kan of wil delegeren wordt een ‘doener’. Ook prima, maar hij is geen leider meer.

6. Fanatisme
De Amerikaanse schrijver en filosoof George Santayana zei: “Fanatisme betekent: je krachtsinspanning verdubbelen, nadat je je doel vergeten hebt.” Fanatieke mensen zijn zelden sympathiek. Ze zijn zo geconcentreerd op hun (schijn-)doelen dat ze de balans van de werkelijkheid over het hoofd zien.

7. Labiliteit
Vandaag zus, morgen zo. Vandaag goed gehumeurd, morgen in zak en as. Labiliteit is het tegenovergestelde van duidelijk en consequent gedrag. Het maakt de medewerkers onzeker. Ze weten nooit waar ze aan toe zijn.

========================================

Geen mens is zo leeg als hij die vol is van zichzelf.
Mabère