Cadeaus

0
318
Het was voor mij een gewoonte geworden om iedere ochtend bijbel te lezen. Zin of geen zin. Ik wist dat het goed voor mij was, dus deed ik het. Op de Bijbelschool had ik geleerd dat het goed was om niet te stoppen bij de geslachtsregisters, maar om die ook te lezen. Dus las ik deze ook. Iedere ochtend weer een stuk, totdat ik op een ochtend bij 1 Kronieken 4:10 kwam. Wat ik daar las, deed mijn heilige huisje schudden op zijn fundament.

Dit Bijbelgedeelte staat ook bekend als ‘Het gebed van Jabes’. Er staat: ‘Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat Uw hand met mij zijn; weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd.’

Het was vooral het laatste zinnetje wat mij raakte. Ik las het nog eens. God schonk wat hij had gevraagd. Mijn ogen werden zo groot als theeschotels. Dit kon niet waar zijn. God gaf toch alleen maar dingen die je nodig had en niet die je wilde voor jezelf?! Tenminste, zo had ik het jarenlang in de kerk geleerd. Dus las ik nog eens wat Jabes vroeg. Ik kwam tot de conclusie dat wat hij vroeg allemaal voor zichzelf was. Er stond nergens bij dat hij dit vroeg om God te verheerlijken. Ik was perplex, want God gaf het zonder voorwaarden.

Nog meer perplex was ik toen God ineens tegen mij zei: ‘Wat wil jij hebben, Rineke?’ Na even nadenken antwoordde ik Hem met mijn nog calvinistische denken: ‘Ik heb een dak boven mijn hoofd, een baan, eten en drinken en kleding. Ik heb niks meer nodig, Heer.’ En toen zei God: ‘Ik vroeg niet wat je nodig hebt. Ik vroeg wat je wil.’ Nou, vooruit dan. Ik dacht even na en bedacht toen wat ik graag voor mezelf wilde. ‘Ik voel me soms eenzaam. Ik zou graag een man willen.’ Einde gesprek.

Twee dagen later stond er opeens een man voor mijn neus, die ik wel vaker had gezien, maar tot dusver niet interessant had gevonden, op zijn zachtst gezegd. Maar we raakten in gesprek en God opende mijn ogen voor wie hij echt was (en zijn ogen voor mij). Anderhalf jaar later trouwden we en nu zijn we al zeventien jaar gelukkig getrouwd.

God gaf mij mijn man cadeau. God geeft graag cadeaus. Hij is een gevende God. God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft om ons te redden en ons eeuwig leven te geven. Dat is het mooiste cadeau wat we kunnen krijgen. Maar dat is niet het enige wat Hij ons wil geven. De Bijbel staat vol van wat God ons wil geven: vrede, blijdschap, gezondheid, voorspoed, bevrijding, ja zelfs de wensen van ons hart, zo zegt David in Psalm 37:4.

‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer,’ staat er in Jakobus 1:17. Durf je te geloven dat God niets dan goed voor jouw leven wil en dat Hij jou wil overladen met Zijn goedheid en Zijn gaven? Neem eens de tijd om na te gaan waar Hij je tot nu toe mee gezegend heeft. Durf je de wensen van je hart bij Hem neer te leggen?

Rineke