Liefde – deel 4 van 7

0
306
Liefde moet de kern en de basis zijn van alles wat wij doen en denken en zeggen!

Lezen: 1 Johannes 4:7-21

Vers voor vandaag: “Laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God.” (1 Johannes 4:7a)

Onze naasten liefhebben – Het hooglied van de liefde (vervolg)
“Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimnissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.” (1 Corinthiërs 13:2)

In de vorige hoofdstukken schreef Paulus over geestelijke gaven en hoe belangrijk die gaven zijn om te functioneren in het lichaam van Christus. Als iemand al die gaven heeft, de gave van profetie, van kennis, van geloof en nog veel meer, dan is dat een zeer ‘begaafd’ persoon. Wat zou zo iemand allemaal kunnen doen voor het Koninkrijk van God? Zo iemand zou alle wijsheid hebben, alle inzicht, een geloof dat bergen kan verzetten, mensen genezen, wonderen doen, weten wat in de toekomst gaat gebeuren. Zo iemand zou een fantastische bediening kunnen hebben. Het zou een geestelijke reus zijn. Maar, als zo iemand de liefde niet heeft, als zo iemand niet handelt uit liefde voor God en voor de medemens, dan is die persoon helemaal niets. Het woord dat Paulus in zijn brief gebruikt is het woord: nul. Zo iemand zou een nul zijn.

“Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.” (1 Corinthiërs 13:3)

Eerst schreef Paulus over geestelijke gaven en dat deze gaven geen enkele zin hebben als die niet gedragen worden door liefde. Daarna ging hij verder en schreef over werken, goede daden, opofferingen. Als iemand alles wat hij heeft aan de armen zou geven, maar het gebeurt niet uit liefde, dan heeft het geen enkele zin. Of als iemand zijn leven zou geven voor anderen, maar het gebeurt niet uit liefde, dan helpt het helemaal niets. Dat is krasse taal. Paulus schrijft hier zwart-wit, in uitersten, om zijn boodschap duidelijk te maken. Zonder liefde hebben zelfs de grootste offers geen zin.

Dat betekent dat het mogelijk is dat wij twee mensen ontmoeten, die beiden in vele talen spreken, die beiden zeer begaafd zijn, die beiden bereid zijn om alles voor anderen te doen. De ene persoon is een werktuig in de handen van God, hij communiceert Gods boodschap, hij heeft een fantastische bediening, omdat hij handelt uit liefde voor God en voor zijn naaste. De andere persoon doet precies hetzelfde, maar vanuit Gods perspectief maakt deze persoon alleen maar lawaai, hij is een nul en wat hij doet helpt helemaal niet. Wat is het verschil? Het verschil zit niet in wat die personen doen. Het verschil ligt in hun houding en hun motivatie. Het verschil is de liefde.

Daarom is onze liefde voor God en onze liefde voor christenen en niet-christenen zó essentieel in ons leven. Liefde moet de kern en de basis zijn van alles wat wij doen en denken en zeggen. Zonder die liefde heeft het leven en ook het christenleven weinig waarde. Zonder die liefde zullen wij ook niet in staat zijn om het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan anderen.

Tot slot twee gezegden met een knipoog:
Heb je naaste lief, zelfs als die de trombone speelt – Joods gezegde.
Heb je buurman lief, maar laat de heg staan – Zwitsers gezegde.

Toepassing: Uit de aangehaalde bijbelverzen blijkt dat de motivatie waarmee wij iets doen ten diepste belangrijker is dan wat wij doen. Denk eens na over uw liefdesmotivatie ten aanzien van uw naasten.

Gebed: Heer, help mij om oprecht en eerlijk lief te hebben. Amen.

© Maximum Life