Liefde voor God

0
321
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8:28

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 1 Corinthiërs 2:9

Heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend. 1 Corinthiërs 8:3

En verder: Deuteronomium 7:9, Richteren 5:31, Nehemia 1:5, Psalm 145:20, Marcus 12:28-34, Johannes 14:21, Johannes 16:26,27, Jacobus 1:12, Jacobus 2:5, 1 Johannes 4:10,19.