Geneest God nog wel?

0
304
Bidden voor genezing. Het valt ons soms zo moeilijk, want hoe vaak hebben we voor genezing gebeden, en is de situatie toch niet beter geworden? We kunnen teleurgesteld raken in God en tegelijk willen we dat niet zeggen, dus zeggen we dat het Zijn wil was dat iemand niet genezen is. Hoe moeten wij met dit dilemma omgaan? Is God echt goed? Is ziek zijn soms beter voor ons? Moeten wij eigenlijk nog wel bidden voor genezing, of hoort ziek zijn bij Gods raadsbesluit?

Door Rineke Peterson

Dit zijn prangende vragen die bij de meeste gelovigen leven. Jarenlang ben ik al bezig met onderzoek naar dit onderwerp. Ik heb niet alleen de theorie onderzocht, maar ook de praktijk. Daarbij heb ik veel dingen geleerd en gezien. Ik heb wonderlijke genezingen gezien en ook heb ik mensen zien sterven nadat er voor ze gebeden was. Het lijkt op het eerste gezicht willekeurig, alsof God in Zijn soevereiniteit bepaalt wie wel en wie niet geneest, maar toch is dat niet zo. Als je speurt naar de waarheid als naar een verborgen schat, dan ga je die vinden. Je kunt weten wat God voor jouw leven wil. Graag wil ik iets delen van wat ik geleerd heb, zodat het kan helpen om de zaken in een juist perspectief te plaatsen.

Gods volmaakte wil
Gods wil kun je leren kennen. Daarvoor heeft hij de Bijbel geschreven. Hij wil graag dat wij Zijn wil kennen, want hoe kunnen we Hem anders gehoorzamen? Ook als het gaat om genezing kunnen wij Zijn wil kennen. In psalm 103 staat het volgende: Looft de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest.

Daar staat nog al wat. Er staat dat God al onze zonden vergeeft en al onze ziekten geneest. Laat me beginnen te zeggen dat als God één ziekte niet zou genezen, Hij niet meer betrouwbaar zou zijn en de Bijbel ook niet. Maar God is 100% betrouwbaar en Zijn Woord ook. Er staat in de Bijbel dat Gods woord zuiver is, zeven keer gelouterd. Gods Woord heeft de vuurproef doorstaan en is bewezen 100% betrouwbaar te zijn. Wat God hier heeft laten opschrijven is dus 100% waar.

Redenatie
Maar nu kun je zeggen: ‘Het kan er wel staan, maar ik zie het niet gebeuren!’ En dus is het niet waar? Nu plaats je je eigen redenatie boven Gods Woord en daarmee verhef jij jezelf boven God. Eigenlijk zeg je dat God liegt. God zegt dat Hij iedere ziekte geneest en jij zegt: ‘God, dat is niet waar.’ Nederigheid zegt: ‘God, U zegt dat het zo is, maar ik zie het met mijn beperkte verstand niet. Wilt U de ogen van mijn verstand openen, zodat ik het zie zoals U het ziet?’ Misschien klink ik wat bot, maar om te leren denken als God moeten je eigen redenaties afgebroken worden, waar ze tegen Gods woord ingaan. Wat je wel kunt vragen is: ‘Hoe kan ik Gods belofte rijmen met wat ik zie?’ Dat is een heel goede vraag. En daar wil ik op verder gaan.

Vooruitblik
Psalm 103 is geschreven door David, honderden jaren voor Jezus geboren, gestorven en opgestaan was. Maar David leefde al wel in het geloof in wat nog komen zou. David keek als het ware vooruit en zei: ‘God gaat al mijn zonden vergeven en al mijn ziekten genezen.’ En dat is ook gebeurd. Wanneer? Zo’n 2000 jaar geleden. In Jesaja 53 staat profetisch wat Jezus voor hem en voor ons allen heeft gedaan. Daar staat: Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Toen Jezus geslagen en verbrijzeld werd, is de prijs voor onze genezing betaald. De doornenkroon die Hij droeg was het teken dat de vloek die er sinds de zondeval op de wereld lag, door Hem gedragen werd, zodat wij die niet meer hoeven te dragen. David keek dus vooruit en zei: Hij gaat al mijn zonden vergeven en al mijn ziekten genezen en wij kunnen nu terug kijken en zeggen: Hij heeft al mijn zonden vergeven en al mijn ziekten gedragen.

Waarheid
God heeft alle zonden van alle mensen van alle tijden vergeven in Christus, maar niet iedereen ontvangt die vergeving. Wanneer kun je die vergeving ontvangen? Simpelweg door te geloven dat het ook voor jou is en het in geloof aan te nemen en te belijden. Als jij het offer van Jezus voor de vergeving van je zonden aanneemt, mag je weten dat je gered ben. Maar je redding kun je niet zien met je fysieke ogen. Vaak zie je wel een verschil in iemands leven nadat hij tot geloof is gekomen, maar de vergeving werkt niet altijd zo door dat iemand helemaal vrij is. Er blijven vaak op meerdere terreinen van iemands leven schuld en veroordeling achter, ook al is iemand tot geloof gekomen. Is zo iemand dan niet vergeven? Jawel, maar soms duurt het even voor jouw ziel de waarheid begrijpt.

Geloven
Hoe zit het dus? God heeft ons 2000 jaar geleden vergeven, wij mogen het nu ontvangen in geloof en het manifesteert zich in ons leven wanneer wij er in onze ziel ook echt van overtuigd zijn, wanneer wij het ‘zien in de geest’. Maar of het in ons leven zichtbaar is of niet, wanneer wij sterven, zien wij wat waar is. Dan zijn we gered en gaan we naar de hemel. Hetzelfde geldt voor genezing. God gaf de genezing 2000 jaar geleden, wij mogen het nu in geloof ontvangen en het moment dat die genezing werkelijk in jouw lichaam doorbreekt, is het moment dat je er met je hart van overtuigd bent dat jij genezen bent. Markus 11:23 zegt: ‘Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het ontvangen hebt en het zal gebeuren. God heeft de genezing gegeven, in geloof mag jij het aannemen, maar het is pas als jij met je ziel er van overtuigd bent dat het ook voor jou voor nu is, dat het zichtbaar wordt in de fysieke wereld. Dat kan heel snel gaan en daar kan heel veel tijd overheen gaan. Dit is niet alleen theorie. Dit heb ik in de praktijk van heel dichtbij meegemaakt. Het moment dat iemand geneest is, voor wat ik heb gezien, altijd direct nadat die persoon ervan overtuigd is dat hij is genezen, of nadat de bidder het in geloof al zag.

Het gaat dus eigenlijk om de geest. Wanneer jij tot geloof in Jezus komt, wordt jij wedergeboren. Dan ben jij een nieuwe schepping, zoals Paulus dat zegt. En die nieuwe schepping is een nieuwe, perfecte, 100% gezonde geest. Er staat in Hebreeën dat het zichtbare is voortgekomen uit het onzichtbare. Dat is Gods manier van werken. Dat wat jij gelooft van de onzichtbare wereld, wordt zichtbaar als jij het gelooft en belijdt. En dan heb ik het over geloven met je hart.

Bidden
Voor al jouw ziekten is de prijs voor genezing betaald. Maar hoe moeten we dan bidden voor genezing? Kijk naar Jezus. Jezus bad nooit: ‘Vader, zou u deze dochter van Jairus levend willen maken?’ Jezus zei simpel: ‘Meisje, sta op.’  Jezus vroeg nooit aan Zijn Vader of hij iemand beter wilde maken. Hij gaf alleen korte bevelen. Zo hoeven wij God ook niet meer te vragen of Hij iemand beter wil maken. Als we dat doen zegt God: ‘Ja maar lieverd, dat heb ik 2000 jaar geleden al gedaan.’ Wij hoeven God dus niet te vragen om dingen te doen die Hij al heeft gedaan. En je hoeft ook niet te bidden: ‘Laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ Dat is een gebed van ongeloof. Mensen die dat bidden bedoelen te zeggen: ‘Ik weet niet of U het wilt doen, dus als U het wilt of het niet wilt, dan voeg ik mij toch naar Uw wil.’

Zo’n gebed klinkt heel nederig, maar het tegenovergestelde is waar. Je bent namelijk in ongeloof. Je zegt eigenlijk: ‘God, ik weet niet of U deze persoon wil genezen.’ Dat is een gebed van ongeloof, omdat God heeft gezegd dat Hij al onze ziekten geneest. We bidden immers ook niet: ‘Heer, wilt u mijn zonden vergeven, maar als het niet Uw wil is, laat dan Uw wil geschieden en niet de mijne.’ Nee, we weten dat God al onze zonden heeft vergeven en dat als wij dat in geloof aannemen, het een feit is. Dat is geloof. En dat is echte nederigheid. Want echte nederigheid zegt: Het is zoals U het zegt dat het is, of ik het nu met mijn fysieke ogen zie of niet. Wat U zegt is waar.

Uitspreken
In Romeinen staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ Niet door ongeloof dus. Ook staat er geschreven: Leven en dood zijn in de macht van de tong. Wat jij in geloof uitspreekt gaat gebeuren. Dus als jij in geloof uitspreekt dat je denkt dat een persoon zal sterven aan een bepaalde ziekte, dan is de kans groot dat dat gaat gebeuren.

Nou zullen de meeste mensen in de weerstand schieten en denken: ‘Dus je zegt dat het probleem bij mij ligt?’ Even heel bot gezegd: Ja. Die kans is heel groot. Maar dat is geen veroordeling. Dat is een bevrijding. Dat zal ik uitleggen. Wat duidelijk is dat het probleem dat iemand niet geneest niet bij God ligt. Hij heeft Zijn deel al gedaan en het is ook altijd Zijn wil dat iemand geneest. Als God hierin niet altijd Dezelfde is, zou Hij onduidelijk en onvoorspelbaar zijn. Maar op God kun je vertrouwen. Voor 100%.

Veranderen
Als het probleem bij ons mensen ligt, dan kan dat verholpen worden. De discipelen vroegen aan Jezus: ‘Waarom konden wij hem niet genezen?’ Jezus antwoordde: ‘Vanwege uw ongeloof.’ Dat klonk niet erg pastoraal van Jezus, maar dat was het juist wel, want het was de waarheid, en de waarheid maakt vrij. Met ongeloof kun je namelijk afrekenen. Jij kunt veranderen. Als jij nog ongeloof in je leven hebt, kun je net als die vader die bij Jezus kwam, zeggen: ‘Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp.’ En dan heb je een eerlijk gebed. Dan zeg je: Ik geloof (met mijn verstand) dat U wilt dat ik genees en dat U de prijs er al voor betaald heb, maar ik heb nog zo’n ongeloof in mijn leven. Wilt u mij daarin tegemoet komen?’

Groeien
Wat ik heb geleerd in de jaren van onderzoek is dat genezing altijd, altijd, altijd komt door geloof. Of het nu is door jouw geloof of het is door het geloof van degene die voor jou bidt. Maar het werkt door geloof. En geloof kan groeien. Het startpunt voor geestelijke groei is je voor 100% over te geven aan God en te zeggen: ‘Wat U zegt is waar, of ik het nu zie of niet.’ En als je dat gaat belijden, dan ga je merken dat je gaat groeien in je geloof en dan ga je de dingen langzaam aan zien zoals God ze ziet. Dan ga je zien dat het in de geestelijke wereld al waarheid is. En wat jij gaat geloven van de geestelijke waarheid, gaat zichtbaar worden in de fysieke wereld, als je het belijdt. Kijk maar naar God. Hij zei: ‘Er zij licht,’ en het was zo. Toen God het uitsprak, was het nog niet zichtbaar in de wereld, maar God zag het in de geest al wel. Als Hij naar de omstandigheden zou hebben gekeken, zou Hij gezegd hebben: ‘Er zij duisternis.’ Maar Hij zag het in de geest al anders. En toen Hij dat uitsprak, was het een feit in de zichtbare wereld. Het is zoals de Hebreeën-schrijver zegt: ‘Het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare.’

Vragen
Er valt nog veel mee te zeggen over genezing, zoals: Waarom genas Jezus maar één persoon in Bethesda? Simpel. Dat staat er niet. Er staat maar één genezing beschreven, maar elders in de Bijbel staat dat Jezus allen genas, dus het is logischer te veronderstellen dat Jezus ook in Bethesda iedereen genezen heeft die genezing wilde. Bovendien staat er geschreven dat als alles wat Jezus gedaan heeft beschreven zou zijn, de wereld de boeken niet zou kunnen bevatten. Niet alles wat in Bethesda is gebeurd is dus opgeschreven.

Zo zijn er nog vele andere vragen die om een antwoord vragen, maar als eerste stap op weg naar genezing is het nodig te weten dat God in Zijn woord heeft gezegd dat Hij al onze ziekten geneest en dat God 100% betrouwbaar is. En dat als jij er voor kiest om Gods Woord boven jouw redenatie te plaatsen en als jij die die genezing in geloof aanvaardt, het waarheid is in de geestelijke wereld.