Woorden zijn maar de halve boodschap!

0
283
Intonatie en houding zijn minstens zo belangrijk!

Communicatie is veel meer dan allen woorden
De ‘setting’, uw gezichtsuitdrukking, uw houding, de intonatie enz. spelen een even belangrijke rol in het overbrengen van een boodschap. Uit een onderzoek van Kodak is gebleken dat wij een boodschap op de volgende manier overbrengen:

met woorden: 7%
door intonatie: 38%
non-verbaal: 55%

Als dat u overdreven voorkomt, spreek dan de onderstaande zinnen eens uit met de nadruk op de vetgedrukte woorden. U zult zien dat de betekenis van dezelfde zin totaal verandert.

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Iemand anders heeft het gezegd).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Ik kan veel gezegd hebben, maar dat zeker niet).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Misschien heb ik het laten doorschemeren, maar die woorden heb ik zeker niet gebruikt).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Iemand anders heeft het geld gestolen).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Het geld was niet van mij maar van een ander).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Er is wel iets gestolen, maar niet mijn geld).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Er is wel iets met mijn geld gebeurd, maar gestolen is het niet).

Als zo iets kleins als een andere intonatie uw boodschap volledig kan veranderen, wat denkt u dan van uw gezichtsuitdrukking, uw houding, fluisteren of schreeuwen. U kunt iemand met gefronste wenkbrauwen toeschreeuwen ik houd van jou. De woorden zijn correct, de intentie misschien ook, maar de boodschap komt zeker niet over. Oppassen dus.

======================================================================

In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet.
Spreuken 10:19a