Vijf manieren om met problemen om te gaan

0
335
Problemen groeien vanzelf!

Alle mensen zijn gelijk in die zin dat we allemaal iedere dag met problemen geconfronteerd worden. Niet gelijk is echter de manier waarop wij met problemen omgaan. Denk deze week eens na over de manier waarop u meestal met problemen omgaat.

1. Ontkennen
Dat is een domme, maar comfortabele manier om met een probleem om te gaan. Immers als een probleem niet bestaat hoef ik er ook niets aan te doen. Ik houd mij voor de gek door mijn hoofd weg te draaien. Er wordt natuurlijk niets opgelost en de kans is groot dat het probleem mij later inhaalt.

2. Negeren
Hierbij wordt een probleem gezien, maar vervolgens wordt er bewust voor gekozen niets aan dat probleem te doen. Dat is natuurlijk OK als het om kleine onbelangrijke problemen gaat. Als het echter om serieuze problemen gaat, wordt langzaam een gat gegraven, waarin u spoedig verdwijnen zult.

3. Opschuiven
Een beetje beter als negeren, maar het probleem blijft bestaan en woekert (groeit) verder. We hebben allemaal de neiging om onplezierige dingen voor ons uit te schuiven. We sussen onszelf met de gedachte ‘dat het niet zo’n vaart loopt’ of dat we een geschikt moment moeten afwachten om het probleem op te lossen. De werkelijkheid is echter dat er (voorlopig) niets gebeurt.

4. Delegeren
Hieraan ten grondslag ligt de gedachte dat dit niet mijn probleem is. We schuiven het probleem door aan iemand anders en maken de ander verantwoordelijk voor de oplossing. Meestal blijft het daar ook bij. We controleren vaak niet, zoals dat bij goed delegeren het geval dient te zijn, of de ander de verantwoording heeft overgenomen en tot actie is overgegaan.

5. Aanpakken
Problemen groeien vanzelf. En omdat kleine problemen veel gemakkelijker op te lossen zijn dan grote problemen is de enig juiste strategie om problemen te erkennen, bij de horens te vatten en op te lossen.

=====================================================

We moeten ons concentreren op grote problemen zolang die nog klein zijn.
J. Rutkowska