Wordt u geblokkeerd door ruzies?

0
291
Zijn er mensen in uw leven waarvoor u bang bent?

Professor Wolfgang Wickler – docent aan de universiteit van München – deed het volgende onderzoek. Hij plaatste twee eekhoorntjes in een kooi. Al gauw waren die in een strijd met elkaar verwikkeld. Het was snel duidelijk wie de sterkste was. Voordat het uit de hand liep haalde hij de eekhoorntjes uit elkaar en plaatste hen in twee aan elkaar grenzende kooien.

Wat bleek?
Het eekhoorntje dat als verliezer uit de strijd was gekomen toonde duidelijke tekenen van stress.
Het beestje was onrustig, angstig en sliep slecht.
Enkele dagen later stierf het eekhoorntje.

Hij herhaalde het experiment, maar bracht de twee eekhoorntjes na het gevecht in twee verschillende kamers, zodat ze elkaar niet meer konden zien.

Wat bleek nu?
De verliezer had nu geen enkel probleem de draad van het leven weer op te pakken. Het gevecht was gauw vergeten en het eekhoorntje leefde vrolijk verder.

Hebt u eekhoorntjes in uw hoofd?
Of om het anders te zeggen: zijn er mensen in uw leven waarvoor u bang bent, waar u ruzie mee heeft, die u vijandig tegenover staan?

Zo ja, leer dan de les van de eekhoorntjes. Probeer in vrede te leven met de mensen om u heen. En als dat (tijdelijk) niet mogelijk is ga die mensen dan zoveel mogelijk uit de weg. Want als u dat niet doet heeft dat een invloed op uw humeur, uw omgang met andere mensen, uw productiviteit, ja, uw hele leven.

=======================================================================

Hier een paar verzen uit de bijbel over ruzie!

Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Efeziërs 4:26-27

Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe. Spreuken 10:12

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Jakobus 1:19

Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd. Spreuken 20:3

Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER. Leviticus 19:17-18

Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs. Spreuken 13:10

Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan. Spreuken 15:1