de Heilige Geest – deel 1 van 12

0
308
Het is onmogelijk een dynamisch christenleven te leiden, los van de Heilige Geest!

Lezen: Matthéüs 3:13-17

Vers voor vandaag: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid.” (Johannes 14:16,17a)

Wie is de Heilige Geest?
Toen Paulus een keer in Efeze kwam stelde hij de gelovigen daar een vraag over de Heilige Geest. Hun antwoord was: “Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is.” (Handelingen 19:1,2)

Ik denk dat veel christenen ongeveer op dezelfde manier zouden moeten reageren. Natuurlijk hebben zij van de Heilige Geest gehoord, maar ze weten weinig of niets over Hem te vertellen. Zij weten niet wat Hij doet en ze hebben er geen idee van wat Hij voor hen kan betekenen. Dat is een grote zwakte en armoede, omdat het onmogelijk is een dynamisch christenleven te leiden, los van de Heilige Geest.
Daarom beginnen wij vandaag met een belangrijke serie van 12 studies over de Heilige Geest.

De Heilige Geest is een persoon
Een belangrijke eerste vraag is dan: wie is de Heilige Geest eigenlijk?
Daar valt veel over te zeggen.
Om te beginnen leert een zorgvuldige bestudering van Gods Woord ons dat de Heilige Geest een persoon is. Dat blijkt onder andere uit het feit dat in de Bijbel steeds een persoonlijk voornaamwoord gebruikt wordt wanneer het gaat over de Heilige Geest. De Bijbel heeft het dan over Hem, Zichzelf, Hij. Leest u in dat verband Johannes 16:5-15 maar eens. Dat bijbelgedeelte gaat over het werk van de Trooster, de Heilige Geest. Het is duidelijk dat Jezus Christus hier spreekt over de Heilige Geest als over een persoon.

Daarnaast is het zo dat de Bijbel laat zien dat de Heilige Geest eigenschappen heeft, die alleen een persoon kan hebben. Zo staat bijvoorbeeld in Jesaja 11:2: “En op Hem (Jezus Christus) zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren.” Wat een prachtige beschrijving van de Heilige Geest.
Het is duidelijk dat het hierbij gaat om een persoon.
Alleen een persoon heeft wijsheid, verstand en kennis.
Alleen een persoon kan anderen raad geven.

Ten slotte heeft de Heilige Geest een bediening die alleen een persoon kan vervullen. In Johannes 14 en 16 wordt bijvoorbeeld gesproken over de Heilige Geest als de Trooster. In Johannes 14:26 staat dat de Heilige Geest ons zal onderwijzen. Alleen personen kunnen troosten en onderwijzen.

De Heilige Geest heeft verstand, gevoel en een wil.
Hij doet dingen die alleen een persoon kan doen.
De Heilige Geest is dus veel meer dan alleen maar een goddelijke invloed, een kracht of een begrip.
Hij heeft alle eigenschappen van een persoonlijkheid.
De Heilige Geest is een persoon, net zo als God de Vader een persoon is en net zo als Jezus Christus een persoon is.
Morgen zullen wij het hebben over de Godheid van de Heilige Geest.

Toepassing: Probeer aan het begin van deze serie studies eens te verwoorden wie de Heilige Geest voor u is en wat Hij in uw leven doet. Toets dit dan de komende dagen aan de studies.

Gebed: Heilige Geest, dank U dat U een Geest van waarheid bent. Amen.

© Maximum Life