De juiste instelling – deel 3 van 5

0
371
De eerste prijs winnen!

Lezen: 1 Corinthiërs 9:15-27

Vers voor vandaag: “Zalig is de man (en de vrouw), die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.” (Jacobus 1:12)

Na de rentmeester en de soldaat de derde illustratie van het christenleven.

De atleet (2 Timótheüs 2:5)
“Is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden.”

Nadat een zwemster tijdens de Olympische Spelen de gouden medaille had gewonnen op de 200 meter vlinderslag vroeg een journalist haar hoe haar normale dagschema er uitzag. Zij antwoordde: “Ik sta om half vijf op; ben drie kwartier later in het zwembad; train tot half acht; ga naar huis om te ontbijten; daarna naar school; om vier uur ben ik weer thuis waar ik een kopje thee drink; dan weer naar het zwembad waar ik tot acht uur train; vervolgens ga ik naar huis; eet een warme maaltijd; maak mijn huiswerk en ga dan op tijd naar bed. De volgende morgen sta ik weer om half vijf op.”

Wat een programma!
En waarom deed deze atlete dat?
Om de eerste prijs te winnen; om een gouden medaille te krijgen.
Paulus schrijft in 1 Timótheüs 4:8: “Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.”

Een tweede les die wij van de atleet kunnen leren is dat wij de prijs alleen kunnen winnen als wij de spelregels volgen. De Grieken en de Romeinen hadden heel strikte regels voor hun sportmensen. Hielden zij zich niet aan deze regels, dan werden zij onherroepelijk gediskwalificeerd. Ook wij christenen hebben duidelijke spelregels bij het lopen van onze wedstrijd. Die regels vinden wij in het Woord van God. Daarin staat precies waar wij ons aan te houden hebben; wat onze rechten en wat onze plichten zijn.

Ten slotte kunnen wij van de atleet leren dat er een prijs valt te winnen. Stelt u zich eens voor dat u in een Olympisch stadion bent. 80.000 Mensen juichen u toe, omdat u de gouden medaille hebt gewonnen. U moet op het podium komen. De mensen gaan staan. Het wordt stil in het stadion. Het volkslied wordt alleen voor u gespeeld. Langzaam wordt de vlag gehesen. De hele wereld kan u op het moment van uw glorie op de TV zien. Zou dat niet fantastisch zijn? Toch is dat alles maar een zwakke afspiegeling van de eer die op ons ligt te wachten.

Voor alle christenen ligt een beloning, een kroon, een gouden medaille klaar. De vergankelijke krans die atleten hier bij de eindstreep krijgen is niets vergeleken bij de prijs die ons eens ten deel zal vallen. Eens zullen wij als ‘beloning’ Jezus mogen ontmoeten. Als wij de wedstrijd goed beëindigen zal Hij Zelf ons een kroon op het hoofd zetten. “En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.” (1 Petrus 5:4)
Wat een vooruitzicht!

(In een andere studie hebben wij het over de verschillende kransen die christenen kunnen ontvangen.)

Toepassing: Hoe staat het met uw ‘training’?

Gebed: Heer, ik wil mijn wedstrijd lopen voor U. Amen.

© Maximum Life