De juiste instelling – deel 5 van 5

0
382
Ben jij bruikbaar in jouw gemeente?

Lezen: Efeziërs 6:1-9

Vers voor vandaag: “Bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed.” (2 Timótheüs 2:21b)

Vandaag de laatste studie in deze serie van zeven illustraties die Paulus gebruikt om aan te geven wat het betekent om christen te zijn.

Gereedschap (2 Timótheüs 2:20,21)
“In een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk, en wel deels met eervolle, deels met minder eervolle bestemming; indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed.”

Het grote huis is de gemeente.
De voorwerpen van goud, zilver, hout en aardewerk zijn mensen die in de gemeente hun taak hebben. Paulus verdeelt deze mensen in twee categorieën: die met eervolle bestemming en die met minder eervolle bestemming. De mensen met minder eervolle bestemming zijn de valse leraars, zij die in zonden leven. Als zij zich echter reinigen van hun zonden kunnen ook zij voorwerpen worden met een eervolle bestemming.

Over de voorwerpen met een eervolle bestemming worden drie dingen gezegd:
1. Ze zijn geheiligd. Dat wil zeggen, apart gezet voor een heilige taak.
2. Ze zijn bruikbaar voor de eigenaar. De eigenaar zelf gebruikt deze voorwerpen. Een prachtig beeld voor ons christenen. Is het niet fantastisch als wij kunnen zeggen: “Mijn Meester kan mij gebruiken.”
3. Ze zijn voor iedere goede taak gereed. Ze zijn voor alle goede werk te allen tijde inzetbaar.
Zo kunnen ook wij geheiligd en bruikbaar zijn voor de Eigenaar en gereed voor iedere goede taak als wij ons reinigen van onze zonden.

Een slaaf (2 Timótheüs 2:24)
“Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende.”

Het woord dat hier voor dienstknecht gebruikt wordt is het woord ‘doulos’; het betekent ‘slaaf’.

Er bestaat geen twijfel over dat Paulus zichzelf zag als een slaaf van Jezus Christus. En niet alleen als een slaaf die met geweld gedwongen werd om voor een meester te werken, maar een slaaf die uit eigen vrije wil ervoor koos om zijn Meester te dienen.

Wat is de taak van een slaaf van Jezus Christus?
1. Een goede instelling hebben (vriendelijk, zachtmoedig en geduldig zijn).
2. Het Woord verkondigen (bekwaam om te onderwijzen).
3. Dwalingen aan de kaak stellen (dwarsdrijvers bestraffende).

Toepassing: Kijkt u nog eens naar de lessen van de afgelopen dagen. Wat kunt u toepassen van de illustraties die Paulus gebruikt om duidelijk te maken wat de taak en de verantwoording van christenen is?

Gebed: Heer, help mij om te vermenigvuldigen als de rentmeester, te lijden als de soldaat, te trainen als de atleet, hard te werken als de landbouwer, kwaliteit te leveren als de arbeider, bruikbaar te zijn als het gereedschap en beschikbaar te zijn als de slaaf. Amen.

© Maximum Life