Drie wijzen – deel 2 van 2

0
399

Op zoek naar Jezus!

Lezen: Psalm 72

Vers voor vandaag: “Zij verheugden zich met zeer grote vreugde.” (Matthéüs 2:10b)

Matthéüs vertelt ons niet veel over de achtergrond van de ‘drie koningen’. Toch valt er naar aanleiding van het gedeelte dat wij gisteren hebben gelezen (Matthéüs 2:1-12) heel wat te vertellen over het karakter, de instelling en de houding van deze mannen. In ten minste zeven opzichten kunnen zij een voorbeeld voor ons zijn.

1. Zij geloofden God
Ongetwijfeld hadden zij contact gehad met het overblijfsel van Joodse ballingen die over vele landen in het oosten verspreid leefden. Het is daarom heel goed denkbaar en zelfs waarschijnlijk dat zij de profetieën over een komende Messias kenden. Misschien kenden zij bijvoorbeeld de spreuk van Bileam zoals wij die vinden in Numeri 24:17a: “Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël.” We kunnen alleen maar gissen hoe deze mannen uit het oosten wisten dat Jezus geboren zou worden. Maar ze geloofden.

2. Zij gehoorzaamden God
Geloven en gehoorzamen is niet hetzelfde. Je kunt geloven zonder te gehoorzamen. Deze mannen lieten echter ‘hebben en houwen’ achter om de nieuwgeboren koning van de Joden te zoeken.

3. Zij zochten Jezus
Deze mannen waren bereid om een gevaarlijke reis te maken om Jezus te ontmoeten. Dit in tegenstelling tot de Joodse leiders, die veel meer informatie hadden over de komende Messias maar geen stap wilden verzetten voor Jezus. De drie wijzen uit het oosten hadden er alles voor over om Jezus te ontmoeten.

4. Zij verheugden zich met zeer grote vreugde toen zij Jezus gevonden hadden
Een ontmoeting met Jezus leidt altijd tot blijdschap. Toen een engel des Heren bij de herders van Bethlehem kwam zei hij: “Ik verkondig u grote blijdschap.” (Lucas 2:10b)

5. Zij erkenden Jezus als Heer
Het moet een ontroerend moment geweest zijn toen die rijke, machtige mannen vol overgave en eerbied neerknielden voor die kleine, kwetsbare baby en in Hem hun meerdere erkenden.

6. Zij eerden Jezus
Toen zij na een lange reis in Jeruzalem aankwamen gaven zij één reden op waarom zij Jezus wilden ontmoeten: “Wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.” (Matthéüs 2:2b)

7. Zij offerden voor Jezus
De wijzen uit het oosten gaven goud voor de koning, wierook voor God en mirre voor de mens die voorbestemd was tot de dood. Zij gaven ongetwijfeld het beste dat zij hadden. Zo hoort het ook.

Toepassing: We staan aan het begin van een nieuw jaar. Misschien wilt u de houding van de wijzen overnemen en uzelf voor dit nieuwe jaar met onderstaand gebed opdragen aan de Heer.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar om U te geloven en te gehoorzamen. Ik wil U telkens weer zoeken en mij erover verblijden dat U Zich laat vinden. Jezus, ik wil U erkennen als de Heer van mijn leven, U eren en het beste dat ik heb inzetten voor U. Amen.

© Maximum Life