de Heilige Geest – deel 11 van 12

0
272
Belijd uw zonden en vraag God u te vullen met Zijn Heilige Geest!

Lezen: Psalm 95:1-11

Vers voor vandaag: “Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.” (Psalm 95:6)

Toen Jezus ten hemel voer gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om niets te ondernemen, maar te wachten op de komst van de Heilige Geest.
Jezus wist dat het onmogelijk is om als christen te leven zonder de Heilige Geest.
Daarom mochten Zijn volgelingen niets doen.
Het heeft namelijk geen zin om als christen iets te doen of te ondernemen los van de Heilige Geest.

In voorgaande studies hebben wij gezien dat de Heilige Geest het christenleven IS, want:
Hij overtuigt;
Hij doet wedergeboren worden;
Hij woont in ons;
Hij maakt ons tot kinderen van God;
Hij geeft geloofszekerheid;
Hij helpt ons te bidden;
Hij helpt Gods Woord te begrijpen;
Hij produceert vrucht;
Hij geeft kracht;
Hij rust toe tot dienstbetoon.

Maar, de Heilige Geest zal Zich niet opdringen. Hij zal alleen maar doen wat wij Hem toestaan om te doen. Wij kunnen alleen Zijn kracht en Zijn leiding ervaren als wij vol zijn van Hem.

Pas op met uw gevoel
Denk nu niet dat u de één of andere gevoelservaring moet hebben, of dat iets opzienbarends met u moet gebeuren als u vervuld wordt met de Heilige Geest.
Wij worden niet vervuld met de Heilige Geest op grond van bijzondere gevoelservaringen, maar op grond van ons geloof en vertrouwen in Gods Woord. Het is best mogelijk dat een gevoelservaring daar het gevolg van is. Soms kan grote blijdschap ons hart vullen, als wij het verkeerde in ons leven hebben opgeruimd en ons opnieuw en volkomen hebben overgegeven aan God. Maar het is ook mogelijk dat u geen bijzondere emotionele ervaring daarbij hebt. Toch mag u er dan zeker van zijn dat u vervuld bent met de Heilige Geest. Onze zekerheid mag nooit gebaseerd zijn op onze gevoelens, maar alleen op het Woord van God.

Als wij toch weer zondigen
En mocht u toch weer vervallen in zonden, raak dan niet ontmoedigd. Er zullen in meer of mindere mate zonden blijven zolang u leeft. Wees wel hard ten opzichte van zonden. Reken onmiddellijk af met zonden die u ontdekt. Belijd uw zonden direct en vraag God u opnieuw te vullen met Zijn Heilige Geest. Doe dat zo vaak als het nodig is. Desnoods enkele keren per dag. Stel uw leven telkens weer bewust onder leiding van de Heilige Geest. Dat is de sleutel tot een overvloedig, vruchtdragend en krachtig geestelijk leven.

Toepassing: Geestelijk ademhalen, betekent de onzuivere lucht uitademen (zonden belijden) en de zuivere lucht inademen (God vragen ons te vullen met Zijn Geest). Oefen u om bewust dit geestelijke principe zo vaak als nodig is toe te passen. Het zal uw geestelijk leven zeer verrijken.

Gebed: Hemelse Vader, ook vandaag wil ik heel bewust leven onder leiding van Uw Geest. Amen.

© Maximum Life