de Heilige Geest – deel 8 van 12

0
286
Wat mag de Heilige Geest in mijn leven doen?

Lezen: Romeinen 12:1-8

Vers voor vandaag: “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.” (Romeinen 12:1)

Onder leiding van de Heilige Geest
Het is onmogelijk een dynamisch christenleven te leiden los van de Heilige Geest. Sterker nog, de Heilige Geest IS het leven van de christen. Hij wil iedere christen helpen, bemoedigen en kracht geven om als vertegenwoordiger van God hier op aarde te leven en te werken. Hij leidt en Hij zegent.

De afgelopen dagen hebben wij stilgestaan bij een tiental ‘werken’ van de Heilige Geest in ons leven. Er is veel wat de Heilige Geest in en door ons kan doen. De vraag is echter: ‘Wat mag de Heilige Geest in ons leven doen?’ ‘Welke ruimte geven wij Hem?’ ‘Welke invloed staan wij Hem toe?’

Laat ik dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld.
Stel dat wij ons leven vergelijken met een huis.
Voordat wij Jezus Christus aanvaardden als onze Verlosser waren wij zelf de baas over ons levenshuis. Wij bepaalden zelf hoe wij leefden en wat wij al dan niet deden.
Toen wij Jezus aanvaardden als onze Verlosser nodigden wij Hem uit in ons levenshuis te komen. En veel meer dan dat. Wij gaven Hem toen de leiding over ons leven. Hij kreeg de sleutels van ons levenshuis. Hij werd onze Heer en Meester. Wij wilden Hem volgen en dienen. Hij kreeg het helemaal voor het zeggen in ons leven.
Dat had natuurlijk grote gevolgen. Als wij God vrij spel geven, dan wordt dat merkbaar. In de eerste plaats natuurlijk voor onszelf, maar ook voor anderen. We begonnen aan een grote schoonmaak in ons levenshuis. We gingen geestelijk groeien. De Bijbel ging beetje bij beetje voor ons open en er kwam vrucht in ons leven.

Maar tijdens dat groeiproces kan een situatie ontstaan zijn waarin wij zelf de leiding van ons levenshuis weer hebben overgenomen. Heel voorzichtig misschien; heel subtiel, maar het is er wel. En ineens heeft God het niet meer helemaal voor het zeggen in ons leven. Hij heeft nog wel de leiding over de meeste zaken, maar niet meer over alles. Er is iets wat tussen Hem en ons instaat. De relatie met Hem heeft aan kracht ingeboet. Er is zonde in ons leven.

En zó wordt de Heer van ons leven langzaam teruggedrongen in ons levenshuis. Zijn leidinggevende rol in ons leven wordt steeds kleiner. Hij is er nog wel, want Hij zal ons nooit meer verlaten, maar Hij heeft het niet meer voor het zeggen. Wij hebben Hem bij wijze van spreken de logeerkamer van ons levenshuis aangeboden. Een mooie kamer, dat wel, maar niet de juiste plaats voor de Heer des huizes.

En laten wij eerlijk zijn, dat gebeurt ons allemaal van tijd tot tijd. Wij verlangen ernaar te leven onder leiding van God, maar we gaan toch af en toe liever onze eigen weg. Soms voor korte tijd. Soms ook voor maanden of zelfs jaren. We leven dan niet meer zoals God dat wil. Onze relatie met Hem is verstoord.

De vraag is natuurlijk wat wij moeten doen, als wij in zo’n situatie zijn beland. Het tweeledige antwoord is kort en krachtig: zonden belijden en ons leven opnieuw overgeven aan Hem. Daarover in de volgende studie meer.

Toepassing: Wie is vandaag de Heer van uw levenshuis?

Gebed: Hemelse Vader, mijn hele levenshuis is van U. Amen.

© Maximum Life